שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עיכוב במעבר בחומת ההפרדה באזור מרחב התפר: המקרה של ר"ק
6156/10 | מסמכים: 3  |  עדכונים: 1
ר"ק מתגורר בברטעה אלשרקייה, כפר השוכן במובלעת בצִדה המערבי של חומת ההפרדה, בתחומי "מרחב התפר". ברשותו חנות למכשירי טלפון ניידים הממוקמת אף היא בברטעה. מאחר שר"ק גר ב"מרחב התפר", הוא נאלץ לעבור מדי יום לצורך עסקיו דרך מעבר ברטעה (ריחן) בצאתו מכפרו לכיוון הגדה המערבית (בצד המזרחי של חומת ההפרדה) ובשובו חזרה לביתו (בצד המערבי של חומת ההפרדה). מאז מאי 2010 נהגו אנשי הביטחון המפעילים את המעבר לעכב את ר"ק בין 30 דקות לשלוש שעות בכל פעם, אם בכניסה ואם ביציאה. במהלך העיכוב נדרש ר"ק להיכנס לחדר קטן, להתפשט ולהמתין בתחתוניו עד לבואם של אנשי הביטחון. רק לאחר שהללו ערכו חיפוש ידני על גופו הוא הורשה להמשיך בדרכו. כששאל את אנשי הביטחון מהי הסיבה לעיכוב נענה כי אלו הן הנחיות השב"כ; לעתים לא נענה כלל.

בתחילת 2010 הוזמן ר"ק לתחקיר שב"כ. במהלך התחקיר הציע לו החוקר לשתף פעולה עם השב"כ ולהעביר מידע על שוהים בלתי חוקיים בברטעה בתמורה לסיוע בכל אשר יחפוץ – למשל בהנפקת היתר כניסה לישראל. ר"ק סירב.

ביולי פנה המוקד להגנת הפרט בשמו של ר"ק ליועץ המשפטי הצבאי של הגדה המערבית בבקשה שיתערב בעניינו. בהיעדר תשובה, ולאור הפגיעה היומיומית בחופש התנועה ובפרנסתו של ר"ק –שצמצם במידה ניכרת את יציאותיו מברטעה מאז החלו העיכובים וההשפלות במעבר – עתר המוקד לבג"ץ. בתגובה לעתירה עמד הצבא על זכותו לערוך בידוק במעבר, בהיעדר מכשול פיזי בין "מרחב התפר" לבין שטח ישראל. בנוסף טען הצבא כי "קיים חשש שהעותר ינצל את מעבריו במחסומים לצורך העברת אמצעי לחימה". במהרה התברר כי חשש זה משולל כל יסוד. עוד באותו יום הגישה הפרקליטות בקשה לביטול הדיון בעתירה והודיעה כי תיפסק ההטרדה היומיומית של העותר ו"לא יינקטו נגדו הליכי חיפוש חריגים במעבר".

נכון לאפריל 2011, ר"ק עובר במעבר ריחן ללא כל בעיות.


בג"ץ 6156/10 - קבהא ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית תגובה מטעם המשיב
תגובה  |  6156/10  |  5.9.2010
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להפסיק את עיכובו והשפלתו של תושב הכפר ברטעה אלשרקיה שבנפת ג'נין במעבר ריחן. הפרקליטות טוענת שדין העתירה להידחות. לטענת גורמי הביטחון, הבדיקות הפרטניות של העותר הכרחיות בגלל "חשש כי העותר ינצל את מעבריו במחסומים לצורך העברת אמצעי לחימה".
בג"ץ 6156/10 - קבהא ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית בקשה מוסכמת ודחופה לביטול מועד דיון
תגובה  |  6156/10  |  5.9.2010
בקשה מוסכמת לביטול מועד דיון בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להפסיק את עיכובו והשפלתו של תושב הכפר ברטעה אלשרקייה שבנפת ג'נין במעבר ריחן. המוקד הסכים לדחיית מועד הדיון לאחר שהצבא הודיע כי לא יינקטו כלפי העותר הליכי חיפוש חריגים במעבר ריחן.
בג"ץ 6156/10 - קבהא ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  6156/10  |  19.8.2010
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להפסיק את עיכובו והשפלתו של תושב הכפר ברטעה אלשרקיה שבנפת ג'נין במעבר ריחן. כפרו של העותר מצוי במובלעת ב"מרחב התפר", בצדה המערבי של חומת ההפרדה, ולכן עליו לעבור במחסום בכל פעם שברצונו להגיע לשאר חלקי הגדה המערבית. עיכובו במחסום נמשך תמיד בין 30 דקות ל-3 שעות, ותוך כדי כך נערך חיפוש ידני בגופו, שבמהלכו עליו להישאר בתחתוניו בלבד. המוקד טוען כי זכויות היסוד של הע...
עדכונים
14.10.2010
בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט: הצבא יפסיק לעכב צעיר מהכפר ברטעה שב"מרחב התפר" בעת מעברו את החומה המפרידה בין ביתו ליתר חלקי הגדה המערבית
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב