שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
החזקת גופות הרוגים פלסטינים לצורכי משא ומתן: המקרה של האחים ע'
9025/01 | 9025/01 | 5506/00 | מסמכים: 12  |  עדכונים: 8 על פי החוק הישראלי והמשפט הבינלאומי ההומניטארי חייבת ישראל להחזיר גופות הרוגים לידי משפחותיהם. למרות זאת, ממשיכה ישראל להתחמק מביצוע חובתה ולהתעמר במשפחות ההרוגים בחסות ביהמ"ש. לאחר שנים רבות של מדיניות מזגזגת, שנמשכה משנת 1967, פסקה ישראל בסוף שנת 1994 מלהשיב גופות של פלסטינים למשפחותיהם, למעט במקרים חריגים.

בספטמבר 1998 חיסלה ישראל שני אחים פלסטינים. גופותיהם הוחזקו בבית הקברות לחללי אויב ליד גשר אדם. באוגוסט 2000 עתרו אלמנותיהם לבג"ץ באמצעות המוקד להגנת הפרט בדרישה להעביר לידיהן את גופות האחים לקבורה. בפסק הדין שניתן בעתירה נכתב כי המדינה החליטה להשיב את הגופות לידי המשפחה, אולם בחלוף הזמן התברר כי הצבא מתנה את ההעברה בהבטחה מצד הרשות הפלסטינית לשמירת הביטחון והסדר במהלך הלוויות, ומעכב בכך את ביצועה. בתום שנה, בנובמבר 2001, עתר המוקד לבג"ץ פעם נוספת בדרישה להחיש את ההעברה. בתגובה הודיעה המדינה כי הגופות טרם הועברו מכיוון שגורמים ברשות הפלסטינית נמנעים מלקחת אחריות לשמירת הסדר בעת לוויות השניים. בירור שנערך מול גורמי הרשות העלה כי הרשות נאותה לשאת באחריות לשמירת הסדר אך היא מסרבת למלא אחר התנאים שהציב הצבא באשר למקום הקבורה והסדרי הלוויות. המדינה סירבה לחלופות שהציע המוקד הנוגעות התנאים הללו, ובשל הקושי להגיע לכדי הסכמה נדחו הדיונים בעתירה שוב ושוב.

בשנת 2005 הודיעה המדינה כי היא מאשרת את החזרת הגופות לידי המשפחות בכפוף לבדיקה גנטית. בטרם יצאה ההחלטה אל הפועל חזרה בה המדינה והודיעה כי בעקבות חטיפת החיילים גלעד שליט, אלדד רגב ואהוד גולדווסר היא תוסיף להחזיק בגופות ההרוגים הפלסטינים לצורך קידום משא ומתן להשבת החטופים.

בראשית שנת 2009 הודיעה המדינה לבית המשפט כי גופות של הרוגים שהשתייכו לארגון פת"ח יוחזרו למשפחותיהם, בכפוף להגשת בקשה מצד המשפחות, ואילו גופות של הרוגים שהשתייכו לחמאס ולג'יהאד האסלאמי לא יוחזרו, ובכלל זה גופותיהם של האחים ע'. נכון למועד כתיבת שורות אלה (מאי 2011) טרם התקבלה הודעה מעדכנת מטעם המדינה בעניין זה.

מאז הקמתו בשנת 1988 ועד היום טיפל המוקד בבקשותיהן של 100 משפחות להחזרת גופות יקיריהן לידיהן. בכעשרים מתוך הפניות הושבה הגופה לידי המשפחה. שאר הפניות עדיין תלויות ועומדות. למרות הודעת המדינה כי לא ידוע לה על בקשה פלסטינית כלשהי לכלול גופות הרוגים בעסקה עתידית בעניינו של שליט, ממשיכה המדינה ועומדת בסירובה להחזיר את הגופות למשפחות.


בג"ץ 9025/01 - עוודאללה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית הודעת עדכון נוספת מטעם המדינה
הודעה  |  9025/01  |  15.8.2013
הודעת המדינה בסדרת עתירות המוקד להגנת הפרט להחזיר גופות של פלסטינים המוחזקות בידי ישראל לידי משפחותיהם. המדינה מעדכנת כי החלה בעבודת מטה מקיפה, במסגרתה היא בוחנת היבטים שונים של הנושא, ובתוכם אופן הוצאת הגופות והעברתן, רמת הזיהוי של הגופות, והסדרת ההליכים הנדרשים מול בתי העלמין האזרחיים בהם הן קבורות. המדינה מציינת כי השלמת עבודת המטה מצריכה פגישות בין נציגי הצבא לנציגי מוסדות ממשלתיים רלוונטיי...
בג"ץ 9025/01 - עוודאללה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית הודעת עדכון מטעם המדינה
הודעה  |  9025/01  |  20.5.2013
הודעת המדינה בסדרת עתירות המוקד להגנת הפרט להחזיר גופות של פלסטינים המוחזקות בידי ישראל לידי משפחותיהם. המדינה מעדכנת כי בכוונתה לחדש את המו"מ בנושא עם הרשות הפלסטינית, במטרה להעביר לידיה את כל הגופות שמצויות בידי ישראל בהקדם האפשרי. המדינה מציינת כי במסגרת המו"מ האמור תועלה גם סוגיית אופן זיהוין של הגופות. בנוסף מציינת המדינה, כי לא תאפשר ביקורים של בני המשפחות בקברי יקיריהן.
בג"ץ 9025/01 - עוודאללה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח' הודעת עדכון נוספת מטעם המדינה
הודעה  |  9025/01  |  2.7.2012
הודעת המדינה בסדרת עתירות שהגיש המוקד להגנת הפרט להחזרת גופותיהם של מבצעי פיגועים המוחזקות בידי ישראל לידי משפחותיהם. המדינה מעדכנת כי במסגרת מהלך מדיני מול הרשות הפלסטינית ישראל החזירה לרשות הפלסטינית גופות של מבצעי פיגועים בהן החזיקה, וכי בימים אלו מתנהלים מגעים להעברת גופות נוספות לידי הרשות. בנוסף מבקשת המדינה למחוק עתירה אחת לאחר שהגופה שנדונה בה הוחזרה למשפחתה.
בג"ץ 9025/01 - עוודאללה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח' פרוטוקול
פרוטוקול  |  9025/01   |  12.10.2009
פרוטוקול דיון בבג"ץ בשלוש עתירות שהגיש המוקד להגנת הפרט להחזרת גופותיהם של 4 פלסטינים לידי משפחותיהם. בדיון קבע ביהמ"ש כי בשל עסקת חליפין אפשרית בעניינו של החייל גלעד שליט אין זו העת לדון בנושא, ודחה את הדיון בעתירה בשישה חודשים. יש לציין כי שתיים מהגופות מוחזקות בידי ישראל מאז 1998, אחת מאז 2001 והרביעית מאז 2003. העותרים טענו כי הטיפול המבזה של ישראל בגופות, וכמוהו מדיניות אי החזרת הגופות ליד...
בג"ץ 9025/01 - עוודאללה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון הודעת עדכון מטעם המשיב
הודעה  |  9025/01  |  19.2.2009
הודעת הפרקליטות בעתירת המוקד להגנת הפרט בעניין השבת גופות פלסטינים שחוסלו על ידי ישראל. בהודעה נמסר כי שר הביטחון החליט, "בהתחשב במכלול הנסיבות העדכניות" ובמאמצים לשחרור החייל גלעד שליט, כי לא יועברו גופות אנשי חמאס וג'יהאד איסלאמי המוחזקות בידי ישראל למשפחותיהם, ביניהן הגופות נשואות עתירה זו.
בג"ץ 9025/01 - עוודאללה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית הודעת עדכון מטעם המשיב
הודעה  |  9025/01  |  11.1.2007
הודעת הפרקליטות בעתירת המוקד להגנת הפרט בעניין השבת גופות פלסטינים שחוסלו על ידי ישראל. בהודעה נמסר כי, בעקבות חטיפת שלושת חיילי צה"ל ונוכח הסבירות הגבוהה כי החזרת הגופות תיכלל במשא ומתן על החזרת החיילים, הוחלט כי יש לעכב "לעת הזו" את החזרת הגופות למשפחות. המדינה מבקשת מבית המשפט לדחות את העתירה.
נוהל העברת גופות מפגעים
נוהל  |  13.9.2005
נוהל העבודה של הצבא בעניין העברת גופות מפגעים למשפחותיהם. הנוהל נמסר למוקד להגנת הפרט בעקבות פנייתו. הוא מפרט את תהליך העברת הגופות החל בפנייה הראשונית של המשפחה, דרך הזיהוי המדעי ובדיקת ה-D.N.A, ועד אישור העברת הגופה והחזרתה.
בג"ץ 9025/01 - עוודאללה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית תגובת המשיב לתגובת העותרים
תגובה  |  9025/01  |  13.1.2004
בעתירה להחזרת גופותיהם של שני אחים פלסטינים שחוסלו על ידי הצבא, כדי להביאם לקבורה, שב ומתנה המשיב את החזרת הגופות בהתחייבות בכתב של הרשות הפלסטינית כי הסדר בעת הלוויה יישמר. לטענתו, לווייתם של האחים תגרור בהכרח הפרות סדר משמעותיות שיסכנו את התנחלות פסגות, המרוחקת פחות מקילומטר ממקום הקבורה המיועד; וללא התחייבות זו של הרשות אין משמעות להצעות העותרים בדבר הגבלת מספר המשתתפים בלוויה ושעת קיומה.
בג"ץ 9025/01 - עוודאללה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית בקשה מוסכמת להארכת מועד להגשת תגובה מטעם העותרות
תגובה  |  9025/01  |  29.9.2003
בעתירה להחזרת גופותיהם של שני אחים פלסטינים שחוסלו על ידי הצבא, כדי להביאן לקבורה, טוענות העותרות כי דרישת המשיב, שהרשות הפלסטינית תתחייב בכתב להבטיח את הסדר במהלך הלוויות, היא בלתי הגיונית, כי לרשות אין היום יכולת להפעיל כוחות ביטחון, אפילו לא שוטרים לא חמושים. מטרת הדרישה היא אפוא מניעה של קבורת האחים. פסיקת בג"ץ קבעה כי הפגיעה בכבוד המת ומשפחתו מותרת רק כאמצעי אחרון, כאשר אין כל אפשרות אחרת ...
בג"ץ 9025/01 - עוודאללה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית הודעה משלימה מטעם המשיב
הודעה  |  9025/01  |  17.11.2002
בתשובה לעתירה להחזרת גופותיהם של שני אחים פלסטינים שחוסלו על ידי הצבא, כדי להביאם לקבורה, התנה המשיב את הסכמתו בהתחייבות מושל רמאללה שהסדר הציבורי יישמר בשעת הלוויות, וזאת אף כי הצבא הוא ששלט למעשה ברמאללה באותה תקופה. המשיב גם הוסיף תנאים חדשים: דחיית החזרת הגופות וקבורתן עד לאחר חודש הרמדאן, וקיום הלוויות בבית הקברות הקטן המרוחק מהתנחלות פסגות (כהצעת העותרים).
בג"ץ 9025/01 - עוודאללה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  9025/01  |  18.11.2001
עתירת המוקד להגנת הפרט בשם שתי אלמנות להורות לצבא לקיים את הבטחתו, שניתנה לבית המשפט בבג"ץ 5506/00, ולהשיב את גופות בעליהן שחוסלו על ידי ישראל. כשנה אחרי מתן פסק הדין בעתירה, ולמרות אין ספור פניות בטלפון ובכתב לגורמי הצבא המטפלים, מסרבים אלה להשיב את הגופות למשפחות. המוקד טוען כי הצבא משתמש בגופות, בניגוד לחוק, כ"קלף מיקוח", כדי לכפות על הרשות הפלסטינית לבצע פעולות על פי הנחייתו.
בג"ץ 5506/00 - עוודאלה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון פסק דין
פסיקה / עליון  |  5506/00  |  10.12.2000
פסק דין בעתירת שתי אלמנות להורות לצבא להשיב את גופות בעליהן שחוסלו ע"י ישראל. העתירה נמחקה בעקבות הודעת הצבא כי הגופות יוחזרו לידי המשפחות, בכפוף לתיאום עם הרשות הפלסטינית, שמטרתו להבטיח את התנהלות הלוויות ללא הפרות סדר.
עדכונים
19.5.2015
המוקד להגנת הפרט בעתירה לבג"ץ: יש להורות לצבא להשיב גופת פלסטיני המוחזקת בידי ישראל מזה 13 שנים
25.11.2014
תוך כדי מאבק ממושך להשבת גופותיהם של פלסטינים מתברר: ישראל איננה יודעת היכן קברה כמה מהגופות שהתחייבה להעביר למשפחות
29.5.2014
לאחר מאבק של שנים: ישראל החזירה את רוב גופות הפלסטינים בהן החזיקה
16.1.2014
לאחר מאבק משפטי שניהל המוקד להגנת הפרט: ישראל החלה להחזיר גופות של פלסטינים בהן היא מחזיקה משך שנים ארוכות
18.8.2013
בעקבות עתירות המוקד להגנת הפרט: שר הביטחון הנחה את מערכת הביטחון "להעביר בהקדם האפשרי לידי הרשות הפלסטינית את כל גופות המחבלים שמצויות בשליטת ישראל"
13.3.2013
המוקד להגנת הפרט עותר לבג"ץ בדרישה להשיב גופות פלסטינים למשפחותיהם, כדי להביאן לקבורה הולמת: הטיפול בהשבת הגופות הוקפא בקיץ 2006, לאחר תפיסתם של שלושה חיילים ישראלים
19.7.2012
לאחר שנים בהן היא מחזיקה בגופותיהם של עשרות פלסטינים כקלף מיקוח, השיבה ישראל 91 גופות למשפחותיהן: עשרות משפחות פלסטיניות עדיין ממתינות להביא את יקיריהן לקבורה
9.12.2009
ביהמ"ש העליון שב ודחה דיון בעתירות המוקד להגנת הפרט, להחזרת גופותיהם של פלסטינים לידי משפחותיהם: למרות שעל פי החוק הישראלי והמשפט הבינלאומי ההומניטארי חייבת ישראל להחזיר את גופות ההרוגים לידי המשפחות, היא ממשיכה להתחמק מביצוע חובתה ולהתעמר במשפחות
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב