שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
שחרור ממעצר ממושך בתוקף צו גירוש: המקרה של ע"מ
1268/10 | 6011/08 | מסמכים: 4  |  עדכונים: 1
הוריו של ע"מ, פלסטינים מהגדה המערבית, עברו לאחר נישואיהם לירדן, שם נולדו כל ילדיהם. לע"מ אין כל מעמד בירדן. ב-1995, כאשר היה בן 7, נלווה לאמו ששבה לגור בגדה, ואחר כך הצטרפו אליהם בני משפחה נוספים. למעט אח אחד, המתגורר בירדן, המשפחה כולה מתגוררת בכפר טמון שבנפת טובאס. בשנת 2008, במסגרת מחוות אנאפוליס, אושרה בקשה לאיחוד משפחות שהגישה האם עבור ע"מ, ומאז מופיע שמו במרשם האוכלוסין הפלסטיני, אולם מעמדו בוטל בידי ישראל מבלי שהדבר הובא לידיעתו.

בהיותו בן 18 נעצר ע"מ ונשפט לשנת מאסר בגין עבֵרת ביטחון. כשסיים לרצות את עונשו נודע לו כי לא יוחזר לביתו בשל צו גירוש שהוציא נגדו המפקד הצבאי של הגדה המערבית. מתוקף צו זה נשאר ע"מ מאחורי סורג ובריח במשך שנתיים תמימות, מבלי שידע מה הסיבה להמשך מעצרו ומה צופן לו העתיד. פעם אחת בלבד הובא בפני בית משפט, וגם אז היה הדבר ביוזמתו. בשנת 2008 עתר ע"מ לבג"ץ בדרישה לבטל את צו הגירוש. בית המשפט דחה את העתירה ותלה את האשמה בהמשך החזקתו במעצר בכך שאינו משתף פעולה עם הצבא בתהליך גירושו ואינו מספק את ההוכחה לכך שיש לו מעמד בירדן.

כל אותה תקופה נמנעה ישראל מלפנות לרשויות הירדניות ביוזמתה כדי לנסות להסדיר את מעמדו של ע"מ. בפברואר 2010 הגיש המוקד להגנת הפרט עתירה נוספת בדרישה לבטל את צו הגירוש שהוצא נגד ע"מ ולשחררו לביתו. בעתירה נטען כי הבחירה בהמשך מעצר איננה מידתית, ועל כן יש לשחרר את ע"מ. אף על פי שהוסיפה לטעון כי העותר אינו שוהה בגדה כדין, הסכימה המדינה לשחררו לביתו בתנאים מגבילים. התנאים קיבלו תוקף בפסק דין, וע"מ שוחרר לביתו עד להסדרת מעמדו. צו הגירוש נותר בעינו.

נכון לאפריל 2011, מעמדו טרם הוסדר.


בג"ץ 1268/10 - מחמוד ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית פסק דין
פסיקה / עליון  |  1268/10  |  8.3.2010
פסק דין בג"ץ בעתירת המוקד להגנת הפרט לבטל צו גירוש לירדן שהוציא המפקד הצבאי לפלסטיני מהגדה, העצור כבר שנתיים וחצי בהמתנה לגירושו. ביהמ"ש שחרר את העותר בערבות ובתנאים מגבילים. בין השאר נקבע כי העותר אינו רשאי לצאת מן הנפה שבה הוא מתגורר עם הוריו, ועליו להתייצב אחת לחודש במת"ק בג'נין. כן נקבע כי הצדדים ינסחו פנייה לשלטונות ירדן, בניסיון לקבל בעבור העותר מסמכי נסיעה לשם. ביהמ"ש משא...
בג"ץ 1268/10 - מחמוד ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי ובקשה למתן צו ביניים
עתירה לבג"ץ  |  1268/10  |  16.2.2010
עתירת המוקד להגנת הפרט לבטל צו גירוש של פלסטיני מהגדה המערבית לירדן, ולשחררו ממעצר הנמשך כבר שנתיים וחצי בהמתנה לגירושו זה. העותרים טוענים כי המשך מעצרו של הפלסטיני, שעבר מירדן לגדה כילד עם הוריו ואף קיבל בה מעמד, וכן צו הגירוש שהוציא המפקד הצבאי בשטחים הכבושים, מהווים הפרות של חובות המפקד הצבאי על פי המשפט הישראלי והמשפט הבינלאומי ההומניטארי. העותרים מדגישים כי במשך תקופת המעצר לא נערכה ביקורת...
בג"ץ 6011/08 - בני עודה ואח' נ' מפקד צה"ל לאזור יהודה ושומרון פסק דין
פסיקה / עליון  |  6011/08  |  1.12.2008
פסק דין בעתירת עו"ד יונס לבטל צו גירוש לירדן שהוציא המפקד הצבאי בגדה המערבית לשני אחים פלסטינים מהגדה, שנולדו בירדן ועברו לגדה עם הוריהם כילדים קטנים. בג"ץ דוחה את העתירה וקובע כי העותרים אמנם קיבלו מעמד קבע באישור ישראל, אבל מדובר בטעות, ואין להם זכות מוקנית לקבלת מעמד בשטחים הכבושים. לאחר שקבע כי צו הגירוש כשר ממשיך בית המשפט באותו קו וקובע כי, כיוון שהעותרים מסרבים לשתף פעולה ולסייע ...
בג"ץ 6011/08 - בני עודה ואח' נ' מפקד צה"ל לאזור יהודה ושומרון עתירה למתן צו על תנאי ובקשה למתן צו ביניים
עתירה לבג"ץ  |  6011/08  |  6.7.2008
עתירת עו"ד יונס לבטל צו גירוש לירדן שהוציא המפקד הצבאי בגדה המערבית לשני אחים פלסטינים מהגדה. העותרים טוענים כי ההחלטה לגרשם לירדן, ממנה עברו לגדה כילדים קטנים בלוויית הוריהם, אינה מידתית ומהווה הפרה של חובות המפקד הצבאי על פי החוק הישראלי, שכן לא נערכו שום שימוע ושום ביקורת שיפוטית בעניינם בתקופת מעצרם לקראת גירושם לירדן. כמו כן טוענים העותרים כי אין להם כל מעמד בירדן, ועל כן לא ניתן לגרשם...
עדכונים
12.4.2010
המוקד להגנת הפרט הביא לשחרורו של צעיר פלסטיני שהוחזק שנתיים וחצי במעצר מכוח צו גירוש לירדן: ישראל טוענת כי שהייתו של העותר בשטחים אינה חוקית, ורוצה לגרשו למקום אליו אין לו כל זיקה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב