שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הריסת בתים עונשית: המקרה של משפחת ג' ומשפחת א'
6329/02 | מסמכים: 5  |  עדכונים: 0 בלילה שבין 18.7.2002 ל-19.7.2002 פשטו כוחות ישראליים על בתיהן של כמה משפחות באזור שכם ועצרו כמה מיושביהם בטענה כי בכל אחת מן המשפחות יש בן המבוקש בידי ישראל. בין העצורים היו אבי משפחת ג' ובנו הבכור, המתגוררים בכפר תל, בבית דו-קומתי שכלכלת המשפחה תלויה בו: בקומה הראשונה יש בור מים ובעלי חיים שהמשפחה מגדלת לצורכי פרנסתה, ובקומה השנייה מתגוררים שמונת בני המשפחה. יחד עמם נעצרו כמה מבני משפחת א', המתגוררת אף היא בכפר תל.
 
באותו לילה נעצרו על רקע דומה בני שתי משפחות אחרות – משפחה נוספת מכפר תל ומשפחה ממחנה הפליטים עסכר. בתיהן של שתי המשפחות נהרסו בו במקום מבלי שנמסר להן צו הריסה כדין ואף מבלי שניתנה להן ההזדמנות לחלץ מהבית את רכושן. לאור הסמיכות בנסיבות המעצר התעורר החשש כי בכוונת הצבא להרוס גם את ביתה של משפחת ג' ואת ביתה של משפחת א' בכפר תל. בבוקר המחרת ניהל המוקד להגנת הפרט מגעים נמרצים עם לשכת היועץ המשפטי של הגדה המערבית במטרה לעמוד על גורל בני המשפחות שנעצרו ולמנוע את הריסת הבתים. ב-20.7.2002 הגיש עתירה דחופה בעניין.

בעקבות העתירה הוציא בית המשפט צו ביניים המורה לצבא להימנע מהריסת בתיהן של שתי המשפחות. בתגובה לעתירה הודיעה המדינה כי אין כל החלטה להרוס את הבתים, ועל כן דין העתירה להידחות. המוקד סירב למשוך את העתירה ועמד על כך שהמדינה תתחייב לתת למשפחות הודעה מוקדמת והזדמנות לשימוע בטרם הריסת הבתים. המדינה לא הסכימה להתחייב לכך ואף דרשה לקבוע דיון דחוף בעניין, מבלי שהציגה נימוקים מדוע הריסת הבתים נחוצה, לא כל שכן דחופה. בקשת המדינה חיזקה את החשש כי בכוונת הצבא להרוס את הבתים וכל שמונע את מעשה ההריסה הוא צו הביניים. בהתאם להסכם שהושג בבית המשפט הגיש המוקד השגות נגד הריסת הבתים והדגיש כי בני המשפחות אינם מואשמים בכל פשע וכי ההריסה, הנובעת משיקולי הרתעה, אינה חוקית ואינה עומדת במבחן המידתיות.

בדיון שהתקיים בפברואר 2004 דחה בית המשפט את העתירה אך הורה לצבא לא לפגוע במשק החי או ברכוש, למעט הבית עצמו, אם יוחלט על הריסתו. בחודש מרץ 2005, כמעט שלוש שנים מיום המעצר, הוסר איום ההריסה שריחף מעל בתי המשפחות, וזאת לנוכח החלטת המדינה להימנע מהריסת בתים כאקט של ענישה.


בג"ץ 6329/02 - ג'ברי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית פסק דין
פסיקה / עליון  |  6329/02  |  10.2.2004
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להימנע מלהרוס בתי שתי משפחות של חשודים בפעילות חבלנית מכפר תל, נפת שכם. העתירה נמחקה. עם זאת מדגישים השופטים כי בעת הריסתו של בית יעשה הצבא כמיטב יכולתו, בנסיבות כל עניין ועניין, שלא לפגוע במשק החי או ברכוש מלבד הבית עצמו.
בג"ץ 6329/02 - השגה כנגד הריסת בית משפחת ג'ברי מכפר תל
השגה  |  6329/02  |  9.9.2002
המוקד להגנת הפרט בהשגה נגד הריסת בית משפחה מהכפר תל, נפת שכם. המוקד טוען כי הריסת הבית אינה חוקית, ואינה עומדת בקריטריונים שנקבעו בפסיקה לעניין הריסת בתים ובאלה המאפשרים הריסה בשל צרכים צבאיים. דיירי הבית אינם מעורבים בפעילות ביטחונית, והחשדות כלפי הבן המבוקש אינם ברורים. בנוסף, מדובר בבית שדייריו חפים מפשע; הפעולה תגרום להריסת מקום החזקתם של בעלי חיים וכך לפגיעה בפרנסת המשפחה; וההריסה תפגע כלכ...
בג"ץ 6329/02 - ג'ברי ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית בקשה דחופה מטעם פרקליטות המדינה לביטול צו ביניים שהוצא בעתירה
בקשה  |  6329/02  |  6.8.2002
בקשה דחופה של פרקליטות המדינה בעניין צו ביניים הקובע כי על הצבא להימנע מהריסת בתי עותרים מכפר תל, נפת שכם. הפרקליטות מבקשת לבטל את צו הביניים או לקבוע דיון מיידי בעתירה, וזאת בהסתמך על פסקי דין בעתירות דומות שנדחו על ידי בית המשפט. הפרקליטות טוענת כי לא התקבלה החלטה להרוס את הבתים, אבל, אם תתקבל החלטה כזאת בעתיד, העובדה שהבתים בשטחי A מונעת התחייבות גורפת לאפשר שימוע בעוד מועד.
בג"ץ 6329/02 - ג'ברי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירה
עתירה לבג"ץ  |  6329/02  |  20.7.2002
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להימנע מלהרוס בתי שתי משפחות של חשודים בפעילות חבלנית מכפר תל, נפת שכם. המוקד מבקש מביהמ"ש להוציא צו ביניים שימנע את הפעולה הבלתי הפיכה, כדי לאפשר למשפחות להגיש את השגותיהן. בנוסף דורש המוקד להציג בפני המשפחות צו הריסה מנומק. בעתירה נטען כי החלטה על הריסת בית פוגעת בזכות בעל הבית לקניינו ובזכות דיירי הבית לדיור ולכבוד, וככזו עליה להיסמך על ראיות ברורות, חד משמ...
בג"ץ 6329/02 - ג'ברי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית צו ביניים
פסיקה / עליון  |  6329/02  |  20.7.2002
צו ביניים בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להימנע מלהרוס בתי שתי משפחות של חשודים בפעילות חבלנית מכפר תל, נפת שכם. צו הביניים קובע כי על הצבא להימנע מהריסת בתי העותרים עד קבלת החלטה אחרת.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב