שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
כניסת ילדים ממשפחות חצויות לביקור קרובים בירושלים: המקרה של ע"א
50482-07-10 | 50482-07-10 | 9107/04 | מסמכים: 5  |  עדכונים: 2 ע"א, תושבת ירושלים, מתגוררת ברפיח שברצועת עזה עם בעלה וילדיהם. שהייתה ברצועה מוסדרת באמצעות "נוהל משפחות חצויות" המתיר לישראלים לשהות עם בני זוגם ברצועה, בכפוף לקבלת היתרים מהצבא. במשך השנים נהגה ע"א להיכנס לישראל בלוויית ילדיה הקטינים כדי לבקר את משפחתה בירושלים. בקיץ 2008 החל הצבא לדרוש כי קטינים הנלווים להוריהם בכניסתם לישראל יחזיקו בהיתר, וזאת, לטענתו, כדי להקל עליהם בשובם. הנפקת ההיתרים נוהלה כעניין שבשגרה.

בחודש מאי 2010, במסגרת ההכנות לביקור משפחתה בחופשת הקיץ, הגישה ע"א לצבא בקשות לקבלת היתרים עבור ילדיה. בקשתה סורבה. המוקד להגנת הפרט פנה לצבא בבקשה לשקול את הבקשה שנית והזכיר כי בקשה זהה אושרה שנתיים קודם לכן. בתגובה השיב הצבא כי הסירוב נבע מאי-עמידתה של ע"א בקריטריונים "כפי שנקבעים מעת לעת, בהתאם למצב המדיני ביטחוני". לאור החשד כי סירוב הצבא אינו נובע משיקולים ענייניים פנה המוקד למתאם פעולות הממשלה בשטחים, בדרישה שיבחן את עמדת הצבא. ביולי 2010, בהיעדר מענה, עתר המוקד לבית המשפט המחוזי בבאר שבע. בעתירה נטען, בין היתר, כי לא ניתן להפריד אם מילדיה הקטנים התלויים בה, ומכאן שהסירוב השרירותי להעניק היתר לילדים מסכל את אפשרות הביקור ופוגע בזכות העותרת לקשר עם בני משפחתה.

הפרקליטות דרשה לדחות את העתירה על הסף בהסתמכה, בין השאר, על שיקולים ביטחוניים כלליים ובלי שהתייחסה כלל לטענות המוקד הנוגעות לפגיעה בעותרת. בתום הדיון החליט בית המשפט כי אין מקום להתערבות בהחלטת המדינה. פסק הדין קובע כי "חופשת קיץ" בישראל איננה צורך הומניטארי המחייב את כניסת הילדים לישראל, תוך התעלמות מהפגיעה בזכויות האם. בית המשפט הותיר לילדים את האפשרות להגיש בקשות חוזרות, כדי שיוכלו להביא בפני הצבא את "הנסיבות החריגות" לכניסת כל אחד ואחת מהם. אף על פי שהצורך בכך נראה תמוה, הגיש המוקד בקשה נוספת עבור שלושה מילדיה של ע"א. בחלוף שלושה שבועות אושרה בקשתם של שני הצעירים שבהם, ולקראת סוף ספטמבר יצאה עמם ע"א לירושלים. ילדיה הבוגרים יותר נשארו ברצועה.


עת"ם 50482-07-10 - אבריקה ואח' נ' מפקד אזור רצועת עזה ואח' תגובה מקדמית לעתירה
תגובה  |  50482-07-10  |  2.8.2010
תגובה מקדמית לעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא לאפשר לתושבת ישראל להיכנס לישראל ולבקר את משפחתה בירושלים המזרחית בלוויית ילדיה הקטינים. המדינה טוענת כי דין העתירה להימחק, וזאת בהתאם למדיניות ישראל לעניין כניסת פלסטינים מרצועת עזה לישראל – מדיניות "מבוססת על המצב המדיני-ביטחוני" – המתירה כניסה לישראל במקרים הומניטאריים חריגים בלבד, בדגש על מקרים רפואיים דחופים.
עת"ם 50482-07-10 - אבריקה ואח' נ' מפקד אזור רצועת עזה ואח' פרוטוקול ופסק דין
פסיקה / מחוזי  |  50482-07-10   |  2.8.2010
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא לאפשר לתושבת ישראל להיכנס לישראל ולבקר את משפחתה בירושלים המזרחית בלוויית ילדיה הקטינים. העתירה נדחתה. ביהמ"ש קובע כי העתירות לא פירטו נסיבות חריגות ומיוחדות של מי מהעותרים הקטינים שבגללן לא תוכל אמו לצאת בלעדיו מן הרצועה ולבקר את משפחתה בישראל. עם זאת, רשאי יהיה כל אחד מהעותרים הקטינים לפנות בבקשה חוזרת וספציפית אם לטענתו מתקיימות נסיבות חריגות ומיוח...
עת"ם 50482-07-10 - אבריקה ואח' נ' מפקד אזור רצועת עזה ואח' עתירה
עתירה מנהלית  |  50482-07-10  |  29.7.2010
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא לאפשר לתושבת ישראל להיכנס לישראל ולבקר את משפחתה בירושלים המזרחית בלוויית ילדיה הקטינים. העותרת נשואה לתושב הרשות הפלסטינית ומתגוררת עמו ברצועת עזה בהתאם לנוהל משפחות חצויות. המוקד טוען כי סירוב הצבא לאפשר לעותרת לבקר את משפחתה בישראל יחד עם ילדיה מעורר חשד שההחלטה מבוססת על שיקולים זרים, תוך סטייה מהחלטות קודמות, ותוך פגיעה לא מידתית, וללא שום תכלית ראויה, בז...
בג"ץ 9107/04 - אבריקה ואח' נ' מפקד כוחות הצבא ברצועת עזה הודעה מטעם פרקליטות המדינה
הודעה  |  9107/04  |  17.10.2004
בעקבות עתירת המוקד בבג"ץ 9107/04, שעניינו נוהל 'משפחות חצויות', הודיעה המדינה כי היא מסכימה להעניק לעותרת היתר כניסה ושהייה ברצועת עזה במשך חודש ימים.
בג"ץ 9107/04 - אבריקה ואח' נ' מפקד כוחות הצבא ברצועת עזה עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  9107/04  |  11.10.2004
עתירה לחייב את המשיב להעניק לעותרת, תושבת מזרח ירושלים הנשואה לתושב עזה, היתר כניסה ושהייה ברצועה בהתאם לנוהל 'משפחות חצויות'. העתירה סוקרת את הימנעות המדינה מקיום הנוהל מאז אוקטובר 2000, ואת עניינה הספציפי של העותרת מבחינה עובדתית ומשפטית. העתירה נמחקה עקב הסכמתו של המשיב להעניק לעותרת היתר כניסה ושהייה ברצועת עזה.
עדכונים
21.9.2010
בית המשפט המחוזי בבאר-שבע דחה את עתירת המוקד להגנת הפרט, לאפשר לילדיה של תושבת ישראל המתגוררת בעזה להתלוות אליה לביקור משפחתי בירושלים: ישראל מתנה את יציאתן של נשים ממשפחות "חצויות" מרצועת עזה לישראל, בהשארת ילדיהן מאחור
16.11.2004
משפחות חצויות: המוקד להגנת הפרט עותר לבג"ץ נגד החלטת הצבא שלא לאפשר לתושבות ישראל לחזור לביתן ברצועת עזה, בה הן מתגוררות עם בני זוגן וילדיהם, תושבי הרצועה. זאת, רק מהטעם שלא עלה בידן להאריך בזמן את היתרי השהייה ברצועה. בכך מפריד הצבא בין בני זוג ובין אמהות לילדיהן תוך התעלמות מהקשיים בחידוש ההיתרים בשנים האחרונות ופוגע בהם באופן בלתי מידתי ובלתי סביר. בעתירה ראשונה מתוך שלוש שמגיש המוקד בנושא נ...
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב