שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ביקור ישראלים ברצועת עזה: המקרה של ג"א
10043/03 | מסמכים: 2  |  עדכונים: 4
במסגרת צעדיה לבידול רצועת עזה אימצה ישראל מדיניות שמטרתה צמצום חופש התנועה מישראל לרצועה ולהפך. מדיניות זו הוחרפה עם פרוץ האינתיפאדה השנייה, ובמסגרתה סירבה ישראל לבקשות של ישראלים להיכנס לרצועה מכל סיבה שהיא, לרבות ביקור בני משפחה, השתתפות בשמחה משפחתית או אפילו מתן סעד לקרוב משפחה. בקשות כניסה לרצועה לא נבחנו לגופן אלא רק לאור קריטריונים עלומים שקבע הצבא, ואלה השתנו תדיר ולא פורסמו בציבור. כך בעניינו של ג"א.
 
ג"א, נשוי ואב לארבעה, הוא תושב ירושלים ועובד בעיריית ירושלים. הוא נולד ברצועת עזה ומרבית חייו התגורר בה. את מעמד התושבות בירושלים קיבל באמצע שנות התשעים בעקבות נישואיו לתושבת ירושלים. אמו של ג"א, אלמנה הסובלת ממחלות כרוניות שונות, מתגוררת בגפה ברצועת עזה. בעקבות מאמצים ניכרים מצד המוקד להגנת הפרט התאפשר לג"א לבקר אצלה לקראת סוף שנת 2002, ופעם נוספת במאי 2003. בחלוף ארבעה חודשים פנה המוקד שוב לצבא בבקשה להתיר את כניסתו של ג"א לרצועה כדי לבקר את אמו, אך נענה בשלילה בנימוק היחיד שהבקשה "אינה עומדת בקריטריונים". אלו, כאמור, מעולם לא פורסמו. בנובמבר 2003 עתר המוקד לבג"ץ.

העתירה דנה בטענת המדינה לפיה מניעת כניסתם של ישראלים לרצועת עזה נובעת מדאגתה שמא יאונה להם רע מידי הפלסטינים. טענה זו אינה נסמכת על מקרה בעבר שבו ישראלי בן הלאום הערבי הפלסטיני, שהגיע לרצועה לצורך ביקור משפחה, הותקף בידי תושב המקום משום שהחזיק בתעודת זהות ישראלית. חששה של המדינה הוא אפוא ספקולטיבי ואינו עולה בקנה אחד עם המציאות, נכתב בעתירה.

בעקבות העתירה החליט הצבא להתיר לג"א להיכנס לרצועה כדי לבקר את אמו. במסגרת התגובה לעתירה, שהוגשה באוגוסט 2004, גיבשה ישראל את מדיניותה באשר לכניסת ישראלים לרצועת עזה. על פי מדיניות זו, כללי הסף לכניסת ישראלים לרצועה הם היעדר מניעה ביטחונית ונסיבות הומניטאריות חריגות (חתונה, אירוסין, מחלה קשה, הלוויה וכיו"ב). בהתקיים שני התנאים האלה מתאפשרת כניסתו של קרוב משפחה מִדרגה ראשונה של אדם המתגורר ברצועה. עוד נקבע כי מי שניתן לו היתר רשאי לצרף לביקור את ילדיו שגילם אינו עולה על 18 וכי אחת לשנה יוּתר ביקור במהלך אחד החגים, בהיעדר מניעה ביטחונית פרטנית.

למרות המדיניות המוצהרת, השנים שחלפו מלמדות כי בפועל, מאז השתלטות חמאס על מנגנוני הביטחון ברצועת עזה ביוני 2007 מונע הצבא מישראלים ביקורים ברצועה במהלך החגים ומערים קשיים גם על אלה הזכאים לקבל היתרי כניסה. נוסף על כך, דומה כי בחינת הבקשות לאור הקריטריונים שנקבעו אינה עקבית, כפי שמוכיח המקרה של ג"א: מאז נמחקה העתירה בעניינו נאלץ המוקד לעתור פעמיים נוספות כדי להסדיר את כניסותיו לעזה לביקור אמו החולה.


בג"ץ 10043/03 - אבאגיאן ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ברצועת עזה תגובה משלימה (מס' 2) מטעם המשיב
תגובה  |  10043/03  |  27.8.2004
בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט הודיע המשיב כי החליט להתיר לתושב ישראל להיכנס לרצועת עזה כדי לבקר את אמו החולה. לטענת המשיב, שטחי הרשות הפלסטינית ברצועה מוגדרים כשטח צבאי סגור, ולישראלים אין זכות להיכנס אליהם אלא על פי שיקול דעתו; ובשל העימות בין ישראל והרשות הפלסטינית, כניסה בלתי מבוקרת של ישראלים עלולה לסכן את שלומם, וכן להיות מנוצלת על ידי הפלסטינים לצורך פיגועים בישראל. עם זאת, המשיב מתחייב ל...
בג"ץ 10043/03 - אבאגיאן ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ברצועת עזה עתירה לצו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  10043/03  |  10.11.2003
עתירת המוקד להגנת הפרט לאפשר לתושב ישראל להיכנס עם אשתו וילדיו לרצועת עזה, כדי לבקר את אמו החולה. בעבר, בעקבות התערבות המוקד, התיר המשיב לעותר לבקר את אמו שם, אך הפעם סירב, בנימוק שהבקשה אינה עומדת בקריטריונים (שלא פורסמו, אגב, מעולם). היועץ המשפטי של המשיב, המופקד על חוקיות החלטות המינהל, סירב להתערב בהחלטה, למרות חוסר הסבירות הקיצוני שלה. לטענת המשיב, הוא מונע כניסת ישראלים לשטחי הרשות הפלסטי...
עדכונים
21.6.2015
הצבא דחה את כל הבקשות שהגיש המוקד להגנת הפרט, להתיר לתושבים ואזרחים ישראלים לבקר אצל קרוביהם ברצועת עזה במהלך עיד אלפיטר: המוקד דרש לשקול ההחלטה בשנית, לאור המלצתו של אלוף פיקוד הדרום לאשר את ביקורי החג
30.10.2011
המוקד להגנת הפרט לאלוף פיקוד הדרום: נוכח שחרורו של גלעד שליט, יש לחדש ביקורי ישראלים אצל בני משפחותיהם ברצועת עזה בעיד אלאדחא
10.9.2009
המוקד להגנת הפרט עותר לבג"ץ, לאפשר ביקורים בעזה במהלך חג עיד אל פיטר הקרב ובא: על המדינה להפסיק לגדוע את הזיקה המשפחתית בין תושבי ישראל ואזרחיה לקרוביהם ברצועת עזה
1.12.2004
ביקורי קרובי משפחה ברצועת עזה: בעקבות עתירות המוקד להגנת הפרט התחייב הצבא לאפשר לישראלים, שלהם קרובי משפחה מדרגה ראשונה ברצועת עזה, לבקרם במהלך החגים. זאת, בהיעדר מניעה ביטחונית פרטנית
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב