שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
החזקת פלסטינים בבתי כליאה בשטח ישראל: בג"ץ 2690/09
2690/09 | מסמכים: 3  |  עדכונים: 2
במשך שנים ארוכות מחזיקה ישראל עצירים מינהליים, עצורים ואסירים פלסטינים במתקני מעצר וכליאה הנמצאים בתוך שטחי מדינת ישראל. מדיניות זו עומדת בסתירה להוראות מפורשות של אמנת ג'נבה הרביעית העוסקות בזכויותיהם של בני אוכלוסייה מוגנת בשטח הכבוש.

ביום 25.3.2009 עתרו המוקד להגנת הפרט וארגונים נוספים לבג"ץ בדרישה לבחון מחדש מדיניות זו. העתירה הוגשה בעקבות מחקר שנערך בידי ארגון "יש דין" וחשף כי החזקת כלואים פלסטיניים בשטחי מדינת ישראל גוררת פגיעה אנושה בשורה של זכויות, לרבות הזכות להליך הוגן ולייצוג. ממצאי המחקר פורסמו בדו"ח "משפטים בחצר האחורית" בדצמבר 2007. פרקטיקת הכליאה בשטחי ישראל אמנם נבחנה בחלקה בבג"ץ ואושרה (בג"ץ 253/88, סג'דיה ואח' נ' שר הביטחון), אולם הדבר נעשה לפני למעלה משני עשורים, בתקופה שבה טושטשו הגבולות הפיזיים בין מדינת ישראל לשטחים הכבושים והתנועה בין הגדה המערבית ורצועת עזה לישראל הייתה חופשית למדי. בנוסף על כך נטען בעתירה כי מאז שההלכה נקבעה על ידי בית המשפט חל שינוי מהותי במעמדה של אמנת ג'נבה הרביעית: עם הזמן היא נתפסה כמשקפת את החוק המנהגי, ולפיכך היא מחייבת גם את מדינת ישראל, למרות התנגדותה.

מדיניות החזקת כלואים פלסטינים במתקני מעצר בישראל מיושמת במציאות שבה סגרים, כתרים, מחסומים, חסימות ומשטרי היתרים מגבילים את תנועתם של פלסטינים הן בין השטחים לישראל והן בתוך השטחים עצמם. במציאות זו נפגעת קשה זכותם של כלואים פלסטינים לביקורי משפחות. אילו הוחזקו האסירים הפלסטינים בבתי כלא בשטחים הכבושים, האילוץ היחיד שהיה מכתיב את מועדי הביקורים אצלם ואת תדירותם היה נוהל פנימי זה או אחר של בתי הכלא עצמם. כיום, ביקור אסירים פלסטינים כרוך בעמידה בקריטריונים המוגדרים על ידי ישראל, בין השאר מכיוון שמדובר בקבלת היתר כניסה לישראל ובתיאום על פי מועדי ההסעות של ארגון הצלב האדום. יתרה מזאת, אם המבקר מוגדר כ"מנוּע כניסה" לישראל – ורבים מן המבקשים מוגדרים כך על ידי השב"כ – עליו להמתין זמן רב בטרם יקבל תשובה, וגם אם התשובה חיובית, ההיתר תקף לביקור אחד בלבד. מצבן של משפחות האסירים המתגוררות ברצועת עזה חמור בהרבה: מאז ספטמבר 2007 אוסרת עליהן ישראל לקיים ביקורים אצל קרוביהן הכלואים בשטחה.

בתגובתה לעתירה טענה המדינה, בין היתר, כי הזמן שחלף מאז ניתן פסק הדין בבג"ץ סג'דיה "לא גרע מתקפותה של ההלכה", וכי גם מטעמים מעשיים, קרי, לוגיסטיים-ביורוקרטיים, אין לסטות מן ההלכה, משום שהדבר עלול לפגוע בזכויות התושבים המוגנים, בין היתר לנוכח הצורך שיתעורר בהפקעת אדמות פלסטיניות לבניית מתקני כליאה, שהרי המתקנים שפעלו בעבר בשטחים כבר אינם בשליטת ישראל. בית המשפט קיבל טענה זו במלואה ובפסק דין מיום 28.3.2010 דחה את העתירה וקבע כי אמנם יש לבחון את פעולות הצבא בשטחים בהתאם להוראות המשפט הבינלאומי בכלל ואמנות ג'נבה בפרט, אולם כאשר החוק הישראלי המפורש עומד מול כללי המשפט הבינלאומי, גם אם מדובר במשפט מנהגי, הדין הישראלי גובר. כמו כן לא מצא בית המשפט טעם לשנות מן ההלכה שהתוותה ישראל במשך השנים.


בג"ץ 2690/09 - יש דין ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח' פסק דין
פסיקה / עליון  |  2690/09  |  28.3.2010
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט, ארגון יש דין והאגודה לזכויות האזרח בישראל נגד החזקת אסירים ועצורים מהשטחים בשטח ישראל וניהול הליכי הארכת מעצרם בשטחה. ביהמ"ש דוחה את העתירה וקובע כי אין לסטות מהפסיקה הקיימת, שלפיה אם מדיניות ישראל סותרת את הוראות הדין הבינלאומי ההומניטארי אך התחיקה הראשית בדין הישראלי מכשירה זאת, ידה של זו על העליונה. בנוסף כופר ביהמ"ש בין השיטין בכך שישראל כובשת, ובו בזמן הוא ...
בג"ץ 2690/09 - יש דין ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח' תגובה מטעם המשיבים
תגובה  |  2690/09  |  11.3.2010
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט, ארגון יש דין והאגודה לזכויות האזרח בישראל נגד החזקת אסירים ועצורים מהשטחים בשטח ישראל וניהול הליכי הארכת מעצרם בשטחה. המדינה טוענת, בין השאר, שהעותרים מנסים  להחיות דיון בסוגיה בה פסק ביהמ"ש לפני עשרות שנים, וכן שהעברת האסירים מהשטח הכבוש וכליאתם בשטח ישראל מיטיבה עמם. על טענות העותרים כי המדיניות הקיימת מהווה לכאורה הפרה בוטה של אמנת ז'נבה הרביעית טוענת המ...
בג"ץ 2690/09 - יש דין ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח' עתירה לצו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  2690/09  |  25.3.2009
עתירת המוקד להגנת הפרט, ארגון יש דין והאגודה לזכויות האזרח בישראל נגד החזקת אסירים ועצורים מהשטחים בשטח ישראל וניהול הליכי הארכת מעצרם בשטחה. העותרים טוענים כי המדיניות הקיימת מהווה הפרה בוטה של אמנת ז'נבה הרביעית, האוסרת על העברה והחזקה של אסירים ועצורים על ידי כוח כובש מחוץ לשטח הכבוש, ושל זכויות אדם בסיסיות המעוגנות גם במשפט הישראלי, כגון זכות הכלואים לייצוג הוגן והליך תקין ולקשרי משפחה. העו...
עדכונים
26.4.2010
נדחתה עתירה של המוקד להגנת הפרט וארגונים נוספים כנגד החזקתם של פלסטינים במתקני כליאה בשטח ישראל: בית המשפט לא מצא עילה לשנות הלכות שהותוו על ידו לפני למעלה משני עשורים, בתנאי מציאות שונים בתכלית
12.5.2009
המוקד להגנת הפרט וארגוני זכויות אדם נוספים עתרו לבג"ץ, נגד המשך החזקתם של עצורים ואסירים פלסטינים מהשטחים במתקני כליאה בישראל, וקיום הליכי הארכת מעצר בבתי משפט צבאיים הפועלים מחוץ לשטחים: מנתונים המצויים בידי המוקד עולה כי 7,119 אסירים ועצירים מהשטחים מוחזקים כיום במתקני כליאה בתוך ישראל
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב