שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
מניעת ביקורים בכלא של קרובי משפחה "מנועי כניסה לישראל": בג"ץ 8851/03
1841/09 | 1792/09 | 1149/09 | 709/08 | 7834/04 | 8851/03 | מסמכים: 6  |  עדכונים: 1 במשך תקופה ממושכת, החל מפרוץ האינתיפאדה השנייה ועד מארס 2003, מנעה ישראל מתושבי הגדה המערבית לבקר אצל יקיריהם הכלואים בבתי הכלא הישראליים: לא באלו שבשטח ישראל ולא באלו שבשטחי הגדה המערבית. בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט החל הצבא לחדש את הביקורים בהדרגה, בכפוף לקריטריונים צרים. על פי ההסדר שנוסח אז, והוא תקף עד היום, הצלב האדום הוא המתאם את הביקורים והוא המופקד על הוצאתם לפועל.

מאז החל יישום ההסדר התברר כי במקרים רבים מאוד מסרב הצבא לאפשר ביקורים של בני משפחה מסוימים, "מטעמי ביטחון". מדובר בסירוב לפלח אוכלוסייה נרחב שסֻווג על ידי הצבא כ"מנוע כניסה לישראל". בשלהי 2003, בעקבות פעילות משפטית של המוקד – שכללה, בין השאר, עתירה בעניינם של 21 "מנוּעי כניסה" שהצבא מנע את ביקורם אצל קרוביהם ואשר פניות המוקד  בנוגע לבקשותיהם לא זכו למענה במשך חודשים רבים – שינה הצבא את מדיניותו וקבע כי בעיקרון, גם "מנוּעי כניסה" לישראל יורשו להשתתף בביקורים בכלא. העתירה נמחקה לאחר שהמדינה הודיעה לבית המשפט כי הוחלט להסיר את המניעה הביטחונית בעניינם של 20 מתוך 21 המבקשים. דא עקא, העותרים קיבלו היתרי כניסה ליום מסוים אחד בלבד, ולאור האילוצים הרבים והמורכבים הכרוכים בתיאום מועדי הביקור נמצא שאי אפשר ליישם את ההסדר.

בנובמבר 2004 פרסם הצבא הסדר לפיו ניתן לבקש בחינה מחודשת לבקשה שסורבה מטעמים ביטחוניים. על פי ההסדר, אם השב"כ מחליט שניתן לצמצם את המניעה, ה"מנוּע" מקבל היתר לביקור חד-פעמי התקף למשך 45 יום. בשנת 2006, התחייבה המדינה לתת מענה לבקשות כאלה בתוך חודשיים וחצי לכל היותר. בפועל, הצבא מתקשה לעמוד בהתחייבותו זו ובקשות רבות אינן זוכות למענה במשך חודשים רבים – עובדה הגוררת הגשת עתירות פרטניות רבות מצד המוקד. יתרה מזאת, בשל מורכבות התהליך, גם במקרים הנדירים שבהם ניתן היתר בתוך חודשיים וחצי, מספר הביקורים שמבקר "מנוּע כניסה לישראל" יכול לקיים אצל בן משפחתו הכלוא עומד לכל היותר על שלושה ביקורים בלבד בשנה.


עת"ם 1841/09 - אמטיר ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית עתירה מינהלית
עתירה מנהלית  |  1841/09  |  5.11.2009
עתירת המוקד להגנת הפרט לאפשר לאב מנוע כניסה לישראל לבקר את בניו הכלואים שם. בקשה ששלח המוקד ליועמ"ש הצבא בעניין נותרה ללא מענה מהותי. בין השאר טוען המוקד כי, מעבר להפרת חובתו כרשות מינהלית להשיב לבקשה בתוך זמן סביר, פוגע המשיב קשות, במנעו את הביקורים, בזכויות היסוד של האסירים ובני משפחותיהם להורות ולחיי משפחה, המעוגנות היטב במשפט הישראלי ובמשפט הבינלאומי ההומניטארי.
עת"ם 1792/09 - ח'אלד ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית עתירה מנהלית
עתירה מנהלית  |  1792/09   |  22.10.2009
עתירת המוקד להגנת הפרט לאפשר לפלסטיני מנוע כניסה לישראל לבקר את בנו הכלוא שם, שאותו לא ראה זה קרוב לשנה. אף שהאב מעולם לא נעצר או נחקר בידי כוחות הביטחון, מסרב המשיב לאפשר את כניסתו לישראל לבקר את בנו, בטענה כי הוא פעיל טרור. העותרים טוענים כי הסירוב מהווה הפרה בוטה של הזכות לחיי משפחה וזכויות אחרות המוקנות לאסיר ולבני משפחתו במשפט הבינלאומי ההומניטארי ובמשפט הישראלי.
עת"ם 1149/09 - קדח ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית עתירה מינהלית
עתירה מנהלית  |  1149/09   |  16.2.2009
עתירת המוקד להגנת הפרט לאפשר לפלסטינית מנועת כניסה לישראל לבקר את בן זוגה העצור מינהלית בישראל. האישה, שהייתה בהיריון בזמן המעצר, ילדה תינוק, ואביו לא ראה אותו מעולם. כל פניותיה לאשר לה ביקור אצל בעלה סורבו ללא נימוק. העותרים טוענים כי הסירוב ללא נימוק אינו סביר או מידתי, ומהווה הפרה בוטה של הזכות לחיי משפחה וזכויות אחרות המוקנות לאסיר ולבני משפחתו בדין הבינלאומי ובדין הישראלי.
בג"ץ 709/08 - דודין ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית עתירה לצו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  709/08  |  22.1.2008
עתירת המוקד לאפשר לפלסטיני המתגורר בגדה המערבית לבקר את בנו הכלוא בישראל. חרף התחייבות הצבא להשיב לבקשות לבקר קרובי משפחה בכלא בתוך חודשיים וחצי, וחרף פניות חוזרות ונשנות מטעם המוקד, בקשתו של העותר נותרה ללא תגובה כבר למעלה מחצי שנה. זו העתירה השנייה שמגיש המוקד בעניינו של העותר, ועל כן, נטען, "לא יעלה על הדעת כי בכל פעם בה ירצה העותר לבקר את בנו הוא ייאלץ לבקש סעד מבית משפט נכבד זה".
בג"ץ 7834/04 - עבדאללה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירה לצו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  7834/04  |  26.8.2004
אחת מעתירות רבות שהוגשו באותה תקופה נגד התעלמות שיטתית של לשכת היועץ המשפטי של המשיב מפניות המוקד להגנת הפרט בעניינם של תושבי השטחים שהמשיב מונע מהם לבקר את יקיריהם הכלואים בבתי כלא בגדה המערבית ובישראל. זאת, בניגוד לחובה המוטלת על רשות מינהלית להשיב לפניות אליה בתוך זמן סביר. ביקור קרובי משפחה בכלא הוא זכות יסוד של הכלוא ובני משפחתו, ומניעתו פוגעת גם בזכות לחיי משפחה.
בג"ץ 8851/03 - נחלה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירה לצו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  8851/03  |  30.9.2003
עתירת המוקד להגנת הפרט בשמם של הורים ובנות זוג של עצורים ואסירים המוחזקים במתקני כליאה ישראליים, שהמשיב מונע מהם לבקר את יקיריהם "מטעמי ביטחון". העתירה הוגשה לאחר שהמשיב לא הגיב על פניות העותרים במשך כמה חודשים ואף חצי שנה, חרף התחייבותו, במסגרת בג"ץ 11198/02, לבחון פניות בעניין זה ולהשיב עליהן בהקדם האפשרי, וככל שיוכל בתוך חודש. הזכות לביקורי משפחה במתקני כליאה היא זכות יסוד, ועל המשיב לטפל בע...
עדכונים
1.12.2004
ביקור משפחות בכלא: בעקבות עתירות המוקד להגנת הפרט בעניינם של תושבי השטחים שהצבא מונע מהם לבקר את יקיריהם הכלואים בבתי כלא בגדה המערבית ובישראל הסכימה המדינה, כפתרון זמני, כי בני המשפחות שהגישו עד היום השגה על כך שנמנע מהם הביקור, יקבלו היתרי ביקור חד פעמיים במקרים בהם המדינה אינה טוענת למניעה ביטחונית לקיום הביקור
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב