שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ביקורי כלואים מעזה: בג"ץ 5268/08
5268/08 | מסמכים: 3  |  עדכונים: 3 ביוני 2007, בעקבות השתלטות חמאס על מנגנוני הביטחון ברצועת עזה, החליטה ישראל לבטל את כל הביקורים של בני משפחותיהם של כלואים מן הרצועה המוחזקים בבתי כלא בישראל. מהתבטאויות רשמיות ובלתי רשמיות של פקידים ישראלים עלה כי שלוש עילות עמדו בבסיס ההחלטה: היעדר גורם שמולו אפשר לתאם את הביקורים; החלטת הממשלה לא לאפשר יציאה מרצועת עזה – "ישות עוינת המצויה במצב של לחימה עם ישראל"; מניעת ביקורים מהחייל גלעד שליט.

ביוני 2008 הגישו המוקד להגנת הפרט ותשעה ארגוני זכויות אדם נוספים עתירה לבג"ץ נגד מדיניותה של ישראל בעניין זה. במועד כתיבת העתירה הוחזקו בבתי כלא בישראל כ-900 כלואים תושבי רצועת עזה, ובהם נשים וקטינים. בעתירה נטען כי ביטול הביקורים פוגע לא רק בזכותם של האסירים להתראות עם בני משפחותיהם אלא גם בבני המשפחות עצמם, שהדרך היחידה הנתונה להם לקיים קשר עם יקיריהם היא אותם ביקורים נדירים וקצרים. ביקורים אלה מבטיחים את מידתיות הפגיעה בזכותו של הכלוא למשפחה ולהוֹרוּת ואת מימוש זכותם של בני משפחות הכלואים לחיי משפחה. באשר לטענה כי אין גורם שמולו ניתן לתאם את הביקורים נכתב בעתירה כי בלאו הכי, עד מועד ביטולם תואמו הביקורים עם הצלב האדום, ולא עם הרשויות הפלסטיניות; הצלב האדום הוא שארגן את ההסעות לבתי הכלא וההיתרים לבקר בכלא במסגרת ההסעות הללו ניתנו על בסיס קריטריונים צרים ובכפוף לשיקול דעת ביטחוני. לפיכך, שינוי ההנהגה ברצועה איננו רלוונטי לקיום הביקורים. בהקשר זה יצוין כי הצלב האדום קרא גם הוא לחידוש הביקורים. הארגונים העותרים אף הדגישו כי הביטול הגורף של הביקורים הוא בבחינת ענישה קולקטיבית, האסורה הן במשפט הישראלי והן במשפט הבינלאומי.

המדינה טענה בתגובה כי דין העתירה להידחות על הסף משום שהיא עוסקת בסוגיות בעלות אופי מדיני מובהק, ולכן אין מקום להתערבותו של בית המשפט. נקודת המוצא של עמדת המדינה הייתה כי הפלסטינים המתגוררים ברצועת עזה הם תושבי ישות עוינת למדינת ישראל ועל כן אין נתונה להם הזכות להיכנס לישראל – ועל ישראל אין מוטלת החובה להתיר את כניסתם.

העתירה, ביחד עם עתירה מקבילה, הובאה לדיון באוקטובר 2008. בפסק הדין, שניתן בדצמבר 2009, קבע בית המשפט כי אינו מוצא מקום להתערב בהחלטת המדינה למנוע את כניסתם של תושבי הרצועה לישראל לצורך ביקור בני משפחותיהם הכלואים בישראל.


בג"ץ 5268/08, 5399/08 - ענבר ואח' נ' אלוף פיקוד הדרום ואח' פסק דין
פסיקה / עליון  |  5268/08  |  9.12.2009
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט ועתירת ארגון עדאלה להתיר למשפחות אסירים מרצועת עזה להיכנס לישראל לבקר את יקיריהן הכלואים שם. בפסק הדין דוחה בג"ץ את העתירות ביובש, בקבעו כי לא מדובר בצורך הומניטארי בסיסי שישראל מחויבת להגן עליו. לשיטתו, אחרי ההתנתקות מרצועת עזה וסיום הכיבוש הישראלי שם אין ישראל מחויבת עוד לדאוג לאוכלוסיית הרצועה מעבר לצרכים הומניטאריים בסיסיים. בנוסף קובע ביהמ"ש כי, אף שהסירוב ל...
בג"ץ 5268/08 - ענבר ואח' נ' אלוף פיקוד דרום ואח' תגובה מטעם המשיבים
תגובה  |  5268/08  |  23.10.2008
תגובת המשיבים בעתירת המוקד להגנת הפרט לחדש את ביקורי המשפחות של אסירים פלסטינים מעזה הכלואים בשטח ישראל, במסגרת הסעות מאובטחות של הצלב האדום. בתגובתם טוענים המשיבים כי דין העתירה להידחות על הסף בשל אופייה המדיני המובהק של סוגיה זו. בנוסף טוענים המשיבים כי לממשלת ישראל יש שיקול דעת בשאלה זו, שכן פלסטינים המתגוררים ברצועת עזה הם "תושבי ישות עוינת". לטענתם, על ישראל לא חלה החובה לאשר את כניסתם של ...
בג"ץ 5268/08 - ענבר ואח' נ' אלוף פיקוד הדרום ואח' עתירה לצו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  5268/08  |  12.6.2008
עתירת המוקד להגנת הפרט וארגוני זכויות אדם נוספים בעניין חידוש ביקורי משפחות אצל כלואים מרצועת עזה בבתי הכלא בישראל. למעלה משנה מונעת ישראל את ביקורי המשפחות מעזה בטענה כי אין מי שאפשר לתאם איתו את המעברים, למרות שמאז ומעולם מי שתיאם את הביקורים מול ישראל היה הצלב האדום הבינלאומי. העותרים, ביניהם גם חמישה כלואים ובני משפחותיהם, טוענים כי מניעת הביקורים הינה הפרת זכויות האסירים וזכויות משפחותיהם....
עדכונים
18.1.2010
בג"ץ ממשיך בקו הבוטה בו נקט לאחרונה ודוחה עתירה של המוקד להגנת הפרט וארגוני זכויות אדם נוספים, לאפשר למשפחות אסירים מרצועת עזה לבקר את יקיריהן הכלואים בישראל: בפסק דין קצר קובע ביהמ"ש, בין השאר, כי זכות המשפחות לביקור אצל יקיריהן אינה זכות הומניטארית בסיסית ולכן פטורה ישראל מחובה כלשהי למשפחות
17.1.2010
בג"ץ מונע גישה לערכאות מאסירים לשעבר, תושבי ישראל, ששב"ס אוסר עליהם לבקר את קרוביהם הכלואים: בפסק הדין קובע ביהמ"ש כי הזכות הבלעדית לעתור בעניין נתונה לאסיר הכלוא ולא למסורבים עצמם
6.12.2008
המוקד להגנת הפרט וארגוני זכויות אדם נוספים עתרו היום לבג"ץ בדרישה לשוב ולאפשר ביקורי משפחות אצל הכלואים העזתים המוחזקים בבתי כלא בישראל: מזה שנה מונעת ישראל ממשפחות הכלואים לבקר את יקיריהם, ללא הצדקה, ומפירה בכך זכויות יסוד של הכלואים ושל בני משפחותיהם
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב