שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עיכוב שחרור ממעצר מתוקף חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים: המקרה של ח"נ, ב"נ, א"א, ח"א ומ"ד
6772/06 | 7048/97 | מסמכים: 8  |  עדכונים: 7 במהלך מלחמת לבנון השנייה מצאו חמישה גברים מסתור מפני ההפצצות בביתו של אחד מהם. כוחות צבא ישראליים שהגיעו לבית תפסו את החמישה, ארבעה מהם בני משפחה אחת, אזקו את ידיהם, כיסו את עיניהם וגררו אותם מרחק רב עד למסוק שהמתין להם כדי להעבירם לישראל. בהגיעם לישראל נחקרו העצורים במשך שעות ארוכות במתקן ששמו לא היה ידוע להם; ייתכן שמדובר במתקן הכליאה הסודי 1391. לאחר מכן הם הועברו לכלא גלבוע להמשך חקירתם. כולם נשאלו אם הם מעורבים בפעילות צבאית או פוליטית איזושהי, וכולם השיבו בשלילה מוחלטת. הנושא המרכזי שעלה בחקירה הוא החשד לקשרי משפחה בינם לבין השייח' חסן נסראללה, אף על פי שפרט לעובדה ששם המשפחה של שניים מהם הוא נסראללה אין בינם לבין השייח' כל קרבה משפחתית. כל אותו זמן נמנע הצבא מלמסור למשפחותיהם או לכל גורם אחר מידע בדבר מקום הימצאם. 
 
בחלוף למעלה משבועיים, שבמהלכם הוחזקו החמישה במעצר בלא שהובאו בפני שופט ובלא שניתנה להם האפשרות להיפגש עם עו"ד, פנה המוקד להגנת הפרט לבג"ץ והגיש עתירת הביאס קורפוס בעניינם, שבמסגרתה ביקש גם לדעת מהי העילה החוקית למעצרם ולהחזקתם בישראל. העתירה העלתה את החשש כי הם מוחזקים בישראל במטרה לשמש בעתיד כקלפי מיקוח בעסקת חילופי שבויים, אף על פי שבג"ץ כבר קבע בעבר כי מדינה דמוקרטית המחויבת גם לעקרונות המשפט הבינלאומי איננה יכולה להסכים למצב שבו התכלית הברורה של החזקת אנשים במעצר היא להפכם ל"בני ערובה".

למחרת הגשת העתירה הודיעה המדינה כי החמישה הועברו יום קודם לכן ללבנון, ביחד עם עצורים נוספים, וזאת, לטענתה, עוד בטרם הוגשה העתירה לפרקליטות המדינה. בתגובת המדינה לעתירה נאמר כי החמישה נעצרו בחשד להיותם לוחמים בלתי חוקיים וכי ביום הגעתם לישראל הוצא נגדם צו כליאה לפי חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים. עוד נמסר כי הרמטכ"ל הורה למנות קצין בודק לבחינת החזקתם של העצורים מעבר ל-14 הימים הקבועים בחוק, מבלי שהובאו בפני שופט. בעקבות בחינת תיק החקירה בידי הפרקליט הצבאי הראשי הוחלט על הכנסת תיקונים בנוהל הצבאי לטיפול בלוחמים בלתי חוקיים.


ממצאי החקירה בעניין עיכוב שיחרורם של העותרים 1-5 בבג"ץ 6772/06 במלחמת לבנון האחרונה
תכתובת עקרונית  |  6772/06  |  7.12.2008
באיחור של כשנתיים שלח הצבא את תגובתו לדרישת המוקד להגנת הפרט לקבל ממצאי חקירה בעניין עיכוב שחרורם של אזרחים לבנונים שנחטפו מביתם במהלך העימות המזוין בין הצבא לחזבאללה בקיץ 2006. לטענת הצבא, עיכוב השיחרור נבע מהמצב המורכב שאליו נקלע הצבא בזמן העימות והקושי ביישום חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, שבמקרה זה נעשה בו שימוש לראשונה. כדי למנוע תקלות דומות נוספות המליצה הפרקליטות הצבאית לרמטכ"ל להכני...
ממצאי החקירה של הקצין הבודק בעניין עיכוב שחרורם של העותרים 1-5 בבג"ץ 6772/06, במלחמת לבנון האחרונה
תכתובת עקרונית  |  6772/06  |  30.1.2007
בעקבות פסק הדין בעניין נאסרללה דורש המוקד להגנת הפרט, במכתב לפצ"ר, להעביר אליו את ממצאי חקירת הקצין הבודק בעניין עיכוב שחרורם של העותרים שנחטפו מלבנון במהלך העימות המזוין בין ישראל לחיזבאללה בקיץ 2006, שהוצאו נגדם צווי מעצר מכוח חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים.
בג"ץ 6772/06 - נסראללה ואח' נגד שר הביטחון ואח' פסק דין
פסיקה / עליון  |  6772/06  |  18.1.2007
נדחתה העתירה בעניינם של חמשת האזרחים הלבנוניים שנחטפו על ידי ישראל במהלך "מלחמת לבנון השנייה" והוחזקו על ידה במעצר שלא כדין. בג"ץ דחה העתירה, לאור הודעת המשיבים על החזרתם של חמשת החטופים ללבנון. עם החזרת העותרים ללבנון, קובעים השופטים בפסק הדין, העתירה התייתרה שכן הסעד המרכזי שהתבקש בה - שחרורם של העותרים - אינו רלוונטי עוד.
בג"ץ 6772/06 - נסראללה ואח' נ' שר הביטחון ואח' תגובה משלימה מטעם המדינה
תגובה  |  6772/06  |  16.11.2006
בתגובה לעתירת המוקד בעניינם של העצורים הלבנונים שנחטפו מלבנון במהלך העימות המזוין עם חיזבאללה בקיץ 2006 טוענת המדינה כי מששוחררו העותרים ממעצרם והועברו ללבנון ביום 21.8.06 התייתרה העתירה, ולכן יש לדחותה על הסף. המדינה מציינת כי העותרים נעצרו בלילה שבין אחד ושניים באוגוסט 2006 במהלך הלחימה בלבנון בחשד להיותם לוחמים בלתי חוקיים, כי הם הובאו לישראל באותו לילה, וכי ביום 2.8.06 הוצאו נגדם צווי כליאה...
בג"ץ 6772/06 - נסראללה ואח' נגד שר הביטחון ואח' הודעה מטעם המדינה
הודעה  |  6772/06  |  22.8.2006
המדינה מודיעה כי העותרים, עצורים שנחטפו על ידי ישראל במהלך הלחימה בלבנון בקיץ 2006, הועברו ביום 21.8.2006 ללבנון. זאת, לטענתה, עוד בטרם הומצאה העתירה לשחרורם לפרקליטות המדינה. העתירה התייתרה אפוא, ודינה להידחות על הסף.
בג"ץ 6772/06 - נסראללה ואח' נ' שר הביטחון ואח' עתירה לצו הביאס קורפוס
עתירה לבג"ץ  |  6772/06  |  21.8.2006
עתירה שהגיש המוקד בעניינם של עצורים שנחטפו על ידי ישראל במהלך הלחימה בלבנון בקיץ 2006. העותרים מבקשים לדעת מה העילה החוקית למעצרם ולהחזקתם בישראל. הם נחקרו במשך שעות ארוכות במתקן בלתי ידוע, אולי מתקן 1391, ואחר כך הועברו לכלא גלבוע. בחקירתם השיבו העותרים בשלילה מוחלטת לשאלה אם הם פעילים צבאיים או פוליטיים. העותרים, פרט לאחד, הם בני משפחה אחת. נראה כי עילת המעצר הייתה שמו של עותר מס' 1, שעורר חש...
חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, תשס"ב-2002
חוק  |  4.3.2002
חוק המסדיר את כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, אשר אינם זכאים למעמד של שבויי מלחמה. בין השאר מגדיר החוק מיהו "לוחם בלתי חוקי" ומהן זכויותיו, ומפרט מתי ניתן להוציא לגביו צו כליאה ותחת איזו ביקורת שיפוטית. מאתר המרכז הבינתחומי ללימודי אזרחות, אוניברסיטת חיפה.
דנ"פ 7048/97 - פלונים נ' שר הבטחון פסק דין
פסיקה / עליון  |  7048/97  |  12.4.2000
פסק דין בעתירת אזרחים לבנונים שריצו במלואן תקופות שונות של מאסר בישראל אולם לא שוחררו מכלאם והוחזקו כ"קלף מיקוח" במו"מ לשחרור שבויים או נעדרים. העתירה התקבלה. ביהמ"ש קובע ברוב קולות כי כיוון שהדרך החוקית היחידה להחזיק בעותרים היא מעצר מינהלי לפי חוק המעצרים, וכיוון שלפי חוק המעצרים אין סמכות לעצור אדם שלא נשקפת ממנו סכנה לביטחון המדינה - יש לשחרר את העותרים.
עדכונים
21.3.2016
נמשכת מגמת החקיקה הפוגענית: הכנסת העבירה תיקון חוק המקל על הצבא להכריז על "לוחמים בלתי חוקיים"
14.10.2009
ללא משפט - מעצר מנהלי של פלסטינים על-ידי ישראל וחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים: ד"וח חדש שמפרסמים המוקד להגנת הפרט וארגון בצלם מותח ביקורת נוקבת על החזקתם של מאות פלסטינים במעצר ללא משפט וקובע כי השימוש הגורף שעושה ישראל באמצעי זה הוא בלתי חוקי
26.8.2009
באופן מפתיע, לאחר למעלה מ-6 ו-7 שנים בכלא, שוחררו שני פלסטינים מרצועת עזה, שהוחזקו בישראל מתוקף חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים: השניים נעצרו בשנים 2002 ו-2003 במעצר מינהלי, ולאחר יישום תכנית ההתנתקות, הוציא הרמטכ"ל צו כליאה נגדם מתוקף החוק
30.6.2008
בית המשפט העליון אישר כי החוק לכליאתם של לוחמים בלתי חוקיים הוא חוקתי, ודחה את הערעורים שהגיש המוקד להגנת הפרט בשמם של שני פלסטינים מרצועת עזה, המוחזקים בבתי כלא בישראל מתוקף החוק: פסק הדין נמנע מלדון במקריהם של המערערים ומתעלם מהעובדה שהם נעצרו לפני 5 ו-6 שנים ברצועת עזה מתוקף חוק המעצרים המינהליים
17.10.2007
בעקבות עסקה בין ישראל לחיזבאללה, שוחרר ביום 15.10.07 אסיר לבנוני המיוצג ע"י המוקד להגנת הפרט: האסיר, בעל עבר פסיכיאטרי מוכח, נעצר ע"י הצבא במלחמת לבנון האחרונה עת ישב עם חבריו בבית קפה בכפרו*
23.8.2006
שוחררו חמישה לבנונים שנחטפו על ידי ישראל: ביום 21.8.2006 עתר המוקד להגנת הפרט לבג"ץ להורות לשר הביטחון ולשב"כ לנמק מכוח איזה דין נחטפו החמישה ומדוע ממשיכים להחזיקם. העתירה העלתה את החשש, כי החמישה נחטפו ונעצרו רק בשל העובדה שהם "חשודים" בקירבה משפחתית למנהיג חיזבאללה. מתצהיריהם עלה גם החשש שהוחזקו במתקן 1391
9.8.2005
בעקבות סיום הממשל הצבאי ברצועה שיחררה המדינה שלושה עצורים מינהליים תושבי הרצועה אך הוציאה נגד שניים אחרים צו כליאה על פי "חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים": זאת, ימים ספורים לאחר שבית המשפט העליון נמנע מלדון בשאלות הקשות שמעלה החוק לאחר שקבע - על בסיס הודעת המדינה - שכיום לא מוחזקים עצורים על פי החוק ולכן העניין "הפך תיאורטי"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב