שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
תקיפוֹת חקלאים בידי מתנחלים בעונת מסיק הזיתים: המקרה של א"מ
11714/04 | 9593/04 | מסמכים: 4  |  עדכונים: 1
ביום 21.10.2002, בשעות הבוקר, נסע א"מ, תושב תורמוס עיא שבנפת רמאללה, אל מטעי הזיתים המצויים בשטח המוניציפאלי של כפרו, כדי לסייע במסיק הזיתים. חרף תיאום מראש עם המת"ק, שבו סוכם כי הצבא יספק לחקלאים הגנה מפני המתנחלים עקב התנכלויות חוזרות ונשנות מצדם, ואף על פי שהמוסקים דיווחו הן למת"ק והן למשטרה על תנועה חשודה של מתנחלים באזור, לא נשלחו חיילים למקום. כעבור זמן קצר הגיעו למטע מתנחלים חמושים והחלו להכות כמה מן המוסקים ולהעלות את מכוניותיהם באש באמצעות רימונים, תוך שהם מאיימים על החקלאים כי אם יתקרבו, יִרו בהם. משאיתו של א"מ נשרפה כליל. א"מ והמוסקים האחרים שרכביהם עלו באש הזעיקו את המשטרה ונסעו בניידת להגיש תלונות בגין האירועים. בעת הנסיעה זיהה א"מ כמה מן המתנחלים שהשתתפו בתקיפה, אך כאשר פנה לשוטרים בכוונה ליידעם בדבר, הורו לו הללו לשתוק. 

בתום תקופה ארוכה, שבמהלכה לא קיבל כל עדכון בנוגע לתלונתו, פנה א"מ למוקד להגנת הפרט. כל ניסיונותיו של המוקד לברר מה עלה בגורל התלונה ולקבל לידיו את תיק החקירה עלו בתוהו. באוקטובר 2004 הגיש המוקד תביעת נזיקין נגד המדינה בגין הנזקים שנגרמו לא"מ כתוצאה מהתרשלות הרשויות בשמירה על ביטחונם של החקלאים ועל רכושם. לאחר משא ומתן בין הצדדים הושג הסכם פשרה לפיו תשלם ישראל לא"מ כ-60,000 ש"ח בעבור הנזק שנגרם לו.

במסגרת ההליך המשפטי הודיעה הפרקליטות לשלושה מתנחלים, שכבר הורשעו בעבר בעבירות אלימות והחזקת נשק, כי בשל מעורבותם באירוע, אם המדינה תחויב לשלם סכום כלשהו לתובעים, היא תבקש מבית המשפט לחייבם לשאת בסכום זה במלואו. נכון לכתיבת שורות אלה טרם הסתיים ההליך הפלילי נגד שלושת המתנחלים החשודים בתקיפה.


ת.א. (י-ם) 11714/04 - קוק ואח' נ' מדינת ישראל הסכם פשרה
אחר  |  11714/04   |  17.9.2006
הסכם פשרה בתביעה נזיקית שהגיש המוקד להגנת הפרט נגד המדינה בגין הצתת רכבו של פלסטיני על ידי מתנחלים בעת מסיק זיתים. ישראל תשלם לתובע סך של 50,000 ₪ בתוספת 8,750 ₪ שכר טרחה וכן אגרת בית המשפט.
ת.א. (י-ם) 11714/04 - קוק ואח' נ' מדינת ישראל הודעה לצד שלישי
הודעה  |  11714/04   |  17.3.2005
הודעה לצד שלישי מטעם המדינה לשלושה מתנחלים שהתעמתו עם מוסקים פלסטינים והציתו את רכביהם. המדינה טוענת כי המתנחלים ביצעו עוולה כנגד התובעים, הפרו חובה חקוקה וגרמו נזק בזדון ו/או ברשלנות. אי לכך, המתנחלים אחראים לכל נזק אשר בית המשפט יקבע שנגרם לתובעים בעקבות האירוע, ואם יקבע שהמדינה חייבת סכום כלשהו לתובעים, חלה על שלושת המתנחלים חובה לשפות את המדינה בהתאם.
בג"ץ 9593/04 - מוראר ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה והשומרון ואח' עתירה דחופה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  9593/04  |  24.10.2004
עתירה נגד האיסור שהטיל הצבא על תושבים בגדה המערבית להיכנס לאדמותיהם החקלאיות בתקופת מסיק הזיתים. איסור הכניסה מתייחס לאדמות שהוגדרו על ידי המשיבים כ"נקודות חיכוך", על רקע היסטוריה ארוכה של תקיפות והתנכלויות מצד מתנחלים כלפי החקלאים. הצבא מאפשר כניסה לאותן אדמות לימים אחדים בלבד, שנקבעו כימי מסיק מאובטחים, וכך הוא מונע למעשה את השלמת המסיק. המשיבים מפירים את חובותיהם על פי החוק הבינלאומי ואינם פ...
ת.א. (י-ם) 11714/04 - קוק ואח' נ' מדינת ישראל כתב תביעה
כתב תביעה  |  11714/04   |  20.10.2004
תביעה נזיקית שהגיש המוקד להגנת הפרט נגד המדינה בגין הצתת רכבו של פלסטיני על ידי מתנחלים בעת מסיק זיתים. למרות תיאום מראש בין החקלאים והצבא, וחרף קריאה לעזרה בשעת האירוע, המדינה לא אבטחה את המוסקים ואפשרה התפרעות של המתנחלים, שבמהלכה הציתו אלה מספר מכוניות, ביניהן זו של התובע.
עדכונים
20.10.2004
תקיפת חקלאים פלסטינים בידי מתנחלים: תביעה נזיקית שהגיש המוקד להגנת הפרט נגד המדינה בשל הצתת רכבו של פלסטיני על ידי מתנחלים בעת מסיק זיתים. למרות תיאום מראש שנערך בין החקלאים לצבא, וחרף קריאתם לעזרה בשעת האירוע, לא אבטחה המדינה את המוסקים ואיפשרה התפרעות שלוחת רסן של המתנחלים, אשר הציתו מספר מכוניות נוספות באותו אירוע
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב