שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
תפיסת בית ללא צו והשחתת רכוש על ידי חיילים: המקרה של צ"ז
2914/91 | מסמכים: 2  |  עדכונים: 0 בראשית שנת 1990 השתלטו חיילים על גג בית משפחתה של צ"ז במחנה הפליטים דהיישה והקימו עליו עמדת תצפית מבלי שהציגו צו תפיסה. במהלך החודשים הממושכים שבהם שהו על גג הבית גרמו החיילים נזק רב לרכוש המשפחה, השליכו זבל בתוך בית המגורים, עשו את צרכיהם לעיני כול, הִכו את בעלי הבית וקיללו אותם. צ"ז התלוננה בפני קצין הממשל בבית לחם, אולם ללא הועיל; החיילים רק הגבירו את התנהגותם הפרועה.

במאי 1991 פנה המוקד להגנת הפרט ליועץ המשפטי של הגדה המערבית בדרישה להעביר את עמדת התצפית מגג בית המשפחה. ביוני 1991, בהיעדר תגובה עניינית, עתר המוקד לבג"ץ. שבועיים לאחר הגשת העתירה הסיר צה"ל את עמדת התצפית מגג הבית ובספטמבר 1991 נמחקה העתירה, לבקשת המוקד, אולם ימים ספורים אחר כך חזרו החיילים אל גג הבית. רק לאחר פנייה נוספת של המוקד לפרקליטות המדינה סולקה עמדת התצפית.

עם סיום ההליכים בבג"ץ פנה המוקד למשרד הביטחון בשמה של צ"ז בדרישה לקבל פיצויים בגין תפיסת גג ביתה ובעווֹן הנזקים שגרמו החיילים בעת שהותם במקום. בדצמבר 1991 קיבלה צ"ז פיצויים בסך 3,235 ש"ח, אולם בכך לא תמו תלאותיה. כעבור פחות משישה חודשים שוב השתלטו חיילים על גג ביתה והשתמשו בו כעמדת תצפית, וזאת, כבעבר, ללא צו תפיסה. גם במקרה זה פונתה העמדה בעקבות התערבות המוקד ופנייתו ליועץ המשפטי של הגדה המערבית, והפעם ניתנה לחיילי הגזרה הנחיה מפורשת להימנע מלעלות שוב על גג ביתה של צ"ז.


הנדון: תצפית בבית משפחת צרצארה - מ.פ דהיישה
אחר  |  2914/91  |  28.8.1992
תגובת הצבא על דרישת המוקד להגנת הפרט להסיר תצפית מבית משפחה פלסטינית במחנה הפליטים דהיישה. היועמ"ש לגדה המערבית מציין בתגובתו כי בעקבות פניית המוקד תפונה התצפית מגג הבית, וכי הובהר לחיילים באזור כי אסור לעלות על גג בית המשפחה בהיעדר "צורך צבאי מיידי, חיוני וממשי". כמו כן מדגיש היועמ"ש שאם ייתפס המבנה בעתיד ייעשה הדבר רק לאחר מסירת צו תפיסה חוקי לבעלי הנכס.
בג"ץ 2914/91 - צרצארה נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירה
עתירה לבג"ץ  |  2914/91  |  14.6.1991
עתירת המוקד להגנת הפרט לחייב את הצבא לפנות תצפית המוצבת זה שנה וחצי על גג ביתה של פלסטינית ממחנה הפליטים דהיישה ללא צו כמתבקש בחוק. מלבד התפיסה הבלתי חוקית של הגג גרמו החיילים במהלך השהייה בעמדה נזק רב לרכוש המשפחה, השליכו אשפה לתוך בית המגורים, עשו את צורכיהם לעין כול, והכו וקיללו את בעלי הבית. פניות קודמות לממשל הצבאי בבית לחם וכן ליועמ"ש בית אל לא הביאו לשינוי, ואף החמירו את המצב.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב