שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ביקורי משפחות במתקן הכליאה עופר: המקרה של ס"ד
11198/02 | 11198/02 | מסמכים: 4  |  עדכונים: 1 במאי 2002 נעצר ס"ד ונלקח למעצר עד תום ההליכים במתקן הכליאה הצבאי עופר, שנפתח כחודשיים קודם לכן. בטרם נעצר קיבל ס"ד טיפול רפואי קבוע על רקע מחלת נפש. בחלוף חצי שנה מיום מעצרו, לאחר שלא זכה לראות איש מבני משפחתו, למעט אחותו, אותה ראה מרחוק במהלך דיון בבית המשפט, הלך מצבו הנפשי והתדרדר. בקשותיה של אמו לבקרו נענו בסירוב, כמוהן כבקשותיהם של בני משפחות של כלואים נוספים, שכן, בתשעת החודשים הראשונים לפעילות המתקן מנע הצבא ביקורי משפחות מכל העצורים.

המוקד להגנת הפרט פנה שוב ושוב למפקד מתקן הכליאה ולגורמים נוספים בצבא ובפרקליטות בדרישה להתיר ביקורי משפחות במקום. בפניותיו הדגיש המוקד שבמניעת האפשרות לקבל ביקורי משפחות יש משום הפרה חמורה של זכויות הכלואים, זכויות המוגנות בפסיקה ובדין הבינלאומי. בהיעדר מענה מספק לפניות עתר המוקד בדצמבר 2002 לבג"ץ בשמם של ס"ד, אמו ושני עצורים נוספים, בדרישה להורות לצבא להסדיר את ביקורי המשפחות. בתגובתה הודיעה הפרקליטות כי היא איננה מתנגדת באופן עקרוני לביקורים וכי אלה יחלו במהלך חודש פברואר 2003.

הביקור הראשון, שנערך במארס 2003, הופסק עקב סירובם של הכלואים לקיימו בתנאים שקבעה הנהלת מתקן הכליאה: במהלך הביקורים לא התאפשרה פרטיות, גובה המחיצות מנע מן הכלואים לראות את ילדיהם, ומשך הביקור היה קצר מן המקובל. הביקורים לא חודשו אלא ביולי, מששופרו התנאים. דא עקא, לאחר שהגישה לצלב האדום את בקשתה לבקר אצל בנה התברר לאמו של ס"ד שהיא מנועת ביקור מטעמי ביטחון, ואילו ביקורה של אחותו, שהיא שטיפלה כל אותה עת בענייניו של ס"ד, נמנע בשל הקריטריונים הצרים שהגדיר הצבא בנוגע לזכאים לבקר. באוקטובר 2003, בעקבות פניית המוקד לפרקליטות בעניינן, הוסרה המניעה לביקורה של האם ואושרה בקשת האחות. העתירה נמחקה. בשנים שלאחר מכן המשיך המוקד לסייע לבני המשפחה לחדש את היתרי הכניסה לישראל לצורכי ביקורים במתקן הכליאה.

בעקבות העתירה החל הצבא לאפשר בהדרגה ביקורים של בני משפחות אצל קרוביהם הכלואים בבתי הכלא הישראליים, במסגרת הסדר עם הצלב האדום, וזאת לאחר שמאז אוקטובר 2000, עם פרוץ האינתיפאדה השנייה, לא התאפשרו ביקורים כלל.


בג"ץ 11198/02 - דירייה ואח' נ' מפקד מתקן הכליאה הצבאי עופר ואח' פסק דין
פסיקה / עליון  |  11198/02  |  1.10.2003
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט בשם שלושה עצורים במתקן הכליאה הצבאי עופר המבקשים לקבל ביקורי בני משפחה. העתירה נמחקה בהסכמת המוקד, תוך שמירת זכותו לחזור ולעתור ככל שייראה לו לגבי אותם נושאים.
בג"ץ 11198/02 - דירייה ואח' נ' מפקד מתקן הכליאה הצבאי עופר ואח' בקשה לצירוף מסמכים
בקשה  |  11198/02   |  15.4.2003
בקשת המוקד להגנת הפרט לצרף מסמכים לעתירה בשם שלושה עצורים במתקן הכליאה הצבאי עופר המבקשים לקבל ביקורי בני משפחה. הבקשה באה לאחר שהמדינה לא עמדה בהתחייבויותיה לבית המשפט, והכלואים עדיין לא זכו לביקורים, הפעם בשל אופן ניהול הביקורים והקריטריונים לזכאות להשתתף בהם. המוקד טוען כי המתקן בו נערכים הביקורים אינו מספק תנאים הולמים ונאותים, משך הביקורים ותדירותם אינם מספקים, ולא כל בני המשפחה המעוניינים...
בג"ץ 11198/02 - דירייה ואח' נ' מפקד מתקן הכליאה הצבאי עופר ואח' הודעה מטעם פרקליטות המדינה
הודעה  |  11198/02   |  29.1.2003
תגובת פרקליטות המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט בשם שלושה עצורים במתקן הכליאה הצבאי עופר המבקשים לקבל ביקורי בני משפחה. המדינה מבקשת לדחות את העתירה כיוון שאין מניעה עקרונית לקיום הביקורים, המתקנים הדרושים לקיומם כבר הושלמו, וככל הנראה יחלו ביקורים סדירים במתקן עופר בחודש הקרוב. המדינה טוענת שהאסירים לא זכו לביקור במשך קרוב לשנה "בשל בעיות אובייקטיביות שונות, שרובן נגזרות מהמצב הביטחוני הקשה בשטח...
בג"ץ 11198/02 - דירייה ואח' נ' מפקד מתקן הכליאה הצבאי עופר ואח' עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  11198/02  |  29.12.2002
עתירת המוקד להגנת הפרט בשם שלושה עצורים במתקן הכליאה הצבאי עופר. המוקד דורש להורות למדינה לאפשר לעותרים לקבל ביקורי בני משפחה באופן סדיר במקום כליאתם. העותרים לא זכו לביקור קרובים במשך 9 חודשים רצופים, בניגוד לזכות הכלוא לביקורים כאלה, שהיא זכות יסוד חוקתית הנגזרת מהזכות לחיי משפחה.
עדכונים
13.5.2007
המוקד להגנת הפרט עותר לבג"ץ לאפשר לפלסטיני תושב הגדה המערבית לבקר אצל אחיו בכלא, מבלי שייאלץ להוכיח קרבת משפחה לכלוא בכל פעם מחדש: חרף העובדה כי בקשות העותר אושרו בעבר, המידע אינו מתעדכן במערכת הממוחשבת, וכל פעם מחדש מסרב הצבא להתיר את פגישתם של האחים בטענה של היעדר קירבה משפחתית
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב