שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
חזרה לגדה לאחר שהות כפויה ורבת שנים בירדן: המקרה של ח"ב
3106/06 | מסמכים: 2  |  עדכונים: 1 ח"ב נולד בכפר עצירה אל-שמאלייה שבנפת שכם בשנת 1918, ושם התגורר עם אשתו וילדיו. בבעלותו בית וקרקע בכפר הולדתו. בשנת 1968 נעצר, ככל הנראה במעצר מינהלי. עד 1970 הוחזק בבתי כלא בשטחים ולאחר מכן הועבר לכלא באר שבע. ב-7.6.1970, בשעות הלילה, הועבר ביחד עם עצורים נוספים לתא בכניסה לכלא. לאחר שחפציו האישיים הספורים הושבו לו, ולאחר שניתן לו דינר ירדני אחד, הוא הוחתם על מסמך שכותרתו "ביטול מעצר מינהלי" והועלה ביחד עם העצורים האחרים לכלי רכב; עיני העצורים כוסו, וכעבור שעות אחדות מצאו עצמם באזור הערבה. שם, מצוידים בקופסת קרטון ובה כריכים, לחם וירקות, שולחו אל עבר ירדן. "לכו לחוסין," הורו להם והזהירו אותם שאם יעצרו בדרך, יירו.

באותה תקופה הוצאו צווי גירוש עבור קבוצות של מגורשים בנימוק שהגירוש "נחוץ ומועיל לשם הבטחת שלומו של הציבור, הגנת אזור יהודה והשומרון וקיומו של הסדר הציבורי", ללא שום הנמקה ספציפית בנוגע לכל מגורש ומגורש בנפרד. כך, בלא שימוע, בלא שנמסר לו מידע על זכויותיו ובלא צו גירוש, חסר כול, למעט הצידה הדלה שבידיו, צעד ח"ב לעבר ירדן, מותיר את מולדתו ומשפחתו מאחוריו.

לאחר הגירוש השתקע ח"ב בעיר זרקא שבירדן ופתח עסק. אשתו הצטרפה אליו ובירדן אף נולד להם בן נוסף. במהלך שנות ה-90 ובשנת 2000 התיר הצבא את כניסתו לשטחים לתקופות קצובות ובכך הראה כי אינו סבור שח"ב מהווה סכנה לביטחון השטחים.

בשנת 2005 פנה המוקד להגנת הפרט לצבא בדרישה לאפשר לח"ב, שהיה אז בן 87, לחזור להתגורר דרך קבע בשטחים. הפנייה לא זכתה לכל מענה. באפריל 2006 עתר המוקד לבג"ץ בטענה כי על פי פסיקת בית המשפט העליון העדכנית בעניין זה, הצעדים הביטחוניים מרחיקי הלכת ביותר המותרים למפקד הצבאי הם תיחום מקום המגורים ומעצר מינהלי. גירוש והמשך גירוש אינם נמנים עם הצעדים המותרים ויש בהם משום חריגה מן הסמכות והדין. בעקבות העתירה הודיע הצבא כי החליט לאפשר את חזרתו של ח"ב לשטחים. בספטמבר 2006, בהיותו בן 88, חזר ח"ב להתגורר בגדה.


בג"ץ 3106/06 - אלשראקה (ביראוי) ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית הודעה מטעם המשיב ובקשה לביטול דיון
הודעה  |  3106/06  |  22.6.2006
בעקבות עתירת המוקד הודיע המשיב כי החליט לאפשר את חזרתו לשטחים של פלסטיני שגורש בשנת 1970 לירדן. כן הוא מודיע כי לשם קבלת רישיון ביקור על העותר לפנות לגורמים הרלוונטיים ברשות הפלסטינית, ואם הבקשה תועבר לישראל על ידי דרגים זוטרים ברשות שאינם מזוהי חמא"ס, תהיה ישראל מוכנה לקבלה. להודעת המשיב מצורפת תגובת העותרים, הטוענים שמשבוטל צו הגירוש אין למשיב כל סמכות למנוע את כניסת העותר לשטחים, וכתושב השטח...
בג"ץ 3106/06 - אלשראקה (ביראוי) ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  3106/06  |  9.4.2006
עתירת המוקד להחזרתו לשטחים של אדם שגורש מהם בשנת 1970 והיום הוא פנסיונר בן 88. הגירוש התבצע - כמו במקרים רבים אחרים באותן שנים - ללא שימוע והיוועצות. הפסיקה החדשה של בית המשפט העליון בעניין קובעת שהצעדים הביטחוניים מרחיקי הלכת ביותר המותרים למפקד הצבאי הם תיחום מגורים ומעצר מינהלי, ואילו גירושו של אדם אל מחוץ לגבולות פלסטינה-א"י המנדטורית אסור. העתירה מבקשת גם סעד כללי - לאפשר את חזרתם לשטחים ש...
עדכונים
30.9.2006
בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט, הודיע הצבא כי החליט לאפשר את חזרתו לשטחים של פלסטיני שגורש מהם בשנת 1970 לירדן: העותר הוחזק במעצר בישראל, ויחד עם שמונה עצורים נוספים גורש ביוני 1970, מחוסר כל, לירדן. זאת, מבלי שנערך לו שימוע כדין. העותר, כיום פנסיונר בן 88, חזר לבסוף לגדה בספטמבר 2006
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב