שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
חקירת מותו של פעוט מירי בח'אן יונס: המקרה של מ"א
7499/12 | 11636-06-11 | 1970/05 | 7646/05 | מסמכים: 9  |  עדכונים: 3
ביום 2.10.2003 טיפס מ"א, פעוט בן שנה וחמישה חודשים, על גג בית הוריו בשכונת אלאמל בעיר ח'אן יונס שברצועת עזה. אביו, ע"א, שמיהר בעקבותיו, שמע קול ירי ובעקבותיו צעקה. כאשר הגיע האב אל הגג ראה כי בנו נורה ונפצע אנושות. האב הבהיל את בנו הפעוט אל בית החולים, שם נפטר כעבור יומיים. כחודש לאחר מכן פנה המוקד להגנת הפרט לפרקליטות הצבאית במחוז דרום בדרישה לפתוח בחקירת המקרה. במשך למעלה משנה, חרף פניות חוזרות ונשנות מצד המוקד, שֵׂירכה הפרקליטות את רגליה, ובפברואר 2005 הגיש המוקד עתירה לבג"ץ. רק אז ניאותה הפרקליטות להורות על פתיחה בחקירת מצ"ח.

בנובמבר 2007, כשנתיים וחצי לאחר פתיחת החקירה וכארבע שנים לאחר מותו של מ"א, התקבל במוקד מכתב מפרקליטות מחוז דרום ובו נמסר כי תיק החקירה נסגר בשל היעדר ראיות המצביעות על ירי שבוצע בידי הצבא בשעה שבה נפגע הפעוט. לאחר ששב ובחן את חומר החקירה הגיש המוקד ערר על ההחלטה בטענה כי קיימות ראיות לכאורה שאכן בוצע ירי מעמדה צבאית סמוכה. אביו של מ"א העיד כי הירי הגיע מכיוון מערב, מעמדה צבאית הממוקמת כ-300 מטר מול גג הבית, והמוקד אף טען כי ירי התראתי בוצע באותה גזרה ובאותה תקופה כדבר שבשגרה, תוך שהוא מסתמך, בין היתר, על דו"ח המבצעים של בוקר המקרה, שממנו עלה כי הוראות הירי באזור היו באותה עת "מתירניות", כפי שהודה גם אחד מן העדים שנחקרו. עוד טען המוקד בעקבות בחינת התיק כי החקירה – שהסתמכה על גורם צבאי רלוונטי אחד בלבד – נעשתה בחופזה וברשלנות ובמהלכה לא נעשה מאמץ משכנע וממצה לאיסוף ראיות.

ובכל זאת, הפרקליטות הצבאית לא מצאה לנכון לשנות את החלטתה. במקביל להליך החקירה הגיש המוקד ביולי 2005 תביעת נזיקין נגד המדינה בגין אירוע הירי עצמו ובגין רשלנותם של החיילים המעורבים בו. בתחילת חודש מאי 2010 הוחלט בהסכמת הצדדים על השהיית הליך התביעה בשל הקושי בהכנסת עדי התביעה מעזה לישראל; לכשיחודש, ימשיך ההליך מן המקום שבו הופסק, בלא שהמדינה תהיה רשאית לטעון להתיישנות.


עע"ם 7499/12 - בדרסאוי ואח' נ' מתאם פעולות הממשלה בשטחים ואח' הודעת ערעור
ערעור  |  7499/12  |  17.10.2012
ערעור המוקד להגנת הפרט על החלטת בית המשפט המינהלי משנת 2011 בעניינם של זוג הורים מרצועת עזה, שהמדינה הכירה בזכותם להגיש תביעת נזיקין בעקבות מותו של בנם בן השנה וחצי מאש חייל ישראלי אך סירבה להתיר לאם ולעד נוסף להיכנס לישראל. המוקד טוען שלא רק שלבית המשפט המינהלי אין סמכות לדון בחשיבות הופעתו של עד זה או אחר בתביעת נזיקין, אלא שמניעת כניסתם של עדים פוגעת בזכותו היסודית של תובע לבחור את העדים לתב...
עת"ם 11636-06-11 - בדרסאוי ואח' נ' מדינת ישראל – משרד הביטחון פסק דין
פסיקה / מחוזי  |  11636-06-11  |  7.8.2012
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לישראל להתיר לזוג הורים מרצועת עזה, ולרופא, להיכנס לישראל כדי להעיד בתביעת נזיקין נגד ישראל בגין הריגת בנם הפעוט בידי הצבא. העתירה נדחית. בית המשפט קובע כי החלטת ישראל להתיר לאב להיכנס ולסרב לכניסת האם והרופא סבירה, ומוסיף כי העובדה שגם הם זומנו למתן עדות "יכולה להצביע על רלוונטיות לכאורה שיש בה כדי להצדיק זימון עדים לפי בקשת בעל דין, אך אין בכך כדי להצביע...
עת"ם 11636-06-11 - בדרסאוי ואח' נ' מדינת ישראל – משרד הביטחון סיכומים מטעם העותרים
סיכומים  |  11636-06-11  |  11.6.2012
סיכומי המוקד להגנת הפרט בעתירה להורות לישראל להתיר לזוג הורים מרצועת עזה, ולרופא, להיכנס לישראל כדי להעיד בתביעת נזיקין נגד ישראל בגין הריגת בנם הפעוט בידי הצבא. לאחר שהמדינה הסכימה לאפשר לאב להעיד בישראל, אך מנעה את עדויותיהם של האם והרופא בטענה כי אינן תורמות לעמדת התובעים בתיק הנזיקין, טוען המוקד כי אין זה מתפקידה של ישראל – שהנה הנתבעת בתביעת הנזיקין – לנהל בשם ההורים את תביעתם או להחליט מי...
עת"ם 11636-06-11 - בדרסאוי ואח' נ' מדינת ישראל – משרד הביטחון תגובה מקדמית לעתירה
תגובה  |  11636-06-11  |  16.5.2012
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לישראל להתיר לזוג הורים מרצועת עזה, ולרופא, להיכנס לישראל כדי להעיד בתביעת נזיקין נגד ישראל בגין הריגת בנם הפעוט בידי הצבא. למרות שהמדינה אישרה את כניסת האב, בהכירה בחובתה לאפשר לו לנהל את תביעתו נגדה, היא מתנגדת לכניסת האם והרופא, שכן "לעותרים, ככל זר, אין כל זכות שבדין להיכנס לישראל", וטוענת כי "אף שמדובר במקרה טראגי, אשר בסופו הלך לעולמו בנם [...],...
עת"ם 11636-06-11 - בדרסאוי ואח' נ' מדינת ישראל – משרד הביטחון עתירה מינהלית
עתירה מנהלית  |  11636-06-11  |  9.6.2011
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לישראל להתיר לזוג הורים מרצועת עזה, ולרופא, להיכנס לישראל כדי להעיד בתביעת נזיקין נגד ישראל בגין הריגת בנם הפעוט בידי הצבא. המוקד טוען כי ישראל, שהנה הנתבעת בתביעת הנזיקין בכובעה האחד ומונעת מהעדים להגיע לדיון בכובעה האחר, מציבה את ההורים במלכוד, שכן מחד היא מונעת את שמיעת עדותם, ומנגד היא מבקשת להיבנות על כך בתביעת הנזיקין. המוקד מוסיף כי מניעת הכניסה פוגעת ביכולת...
ערר על סגירת תיק מס' 49/2006 מותו של המנוח ____ אלבדרסאוי
ערעור  |  1970/05  |  27.1.2008
ערר המוקד להגנת הפרט על סגירת תיק חקירת מותו של פעוט מרצועת עזה מירי חיילים. המוקד דורש להורות על השלמת החקירה, ובסיומה, ככל שיימצאו חשודים בירי, לפעול להעמדתם לדין. בדיקת חומרי החקירה, הגם שזו רחוקה מלהיות ממצה, מעלה לכאורה ראיות לכך שחיילים הרגו את הפעוט כאשר ירו לעבר גג בית המגורים של המתלוננים, שם שיחק. המוקד טוען כי לא נעשה ניסיון רציני לאסוף ראיות נוספות על מנת לאשש או להפריך את החשדות, ה...
ת.א. (י-ם) 7646/05 - בדרסאוי ואח' נ' מדינת ישראל כתב תביעה
כתב תביעה  |  7646/05   |  31.7.2005
תביעה נזיקית שהגיש המוקד להגנת הפרט בגין הריגתו של פעוט בן שנה וחמישה חודשים בשכונת אלאמל בחאן יונס. הפעוט טיפס על גג ביתו בשכונה ונורה בידי חייל. למרות חומרת המקרה, הפרקליטות הצבאית לא הורתה על חקירה מיידית מטעם מצ"ח. החקירה נפתחה למעלה משנה וחצי לאחר האירוע, וזאת רק בעקבות עתירת המוקד בעניין (ראו פריטים קשורים). בתביעה מצוינים מקרי מוות נוספים של תושבי אותה שכונה כתוצאה מירי רשלני של חיילים.
בג"ץ 1970/05 - אלבדרסאוי ואח' נ' הפרקליט הצבאי הראשי תגובה מטעם המשיב
תגובה  |  1970/05  |  13.4.2005
בעתירה בעניין הימנעות מלהורות על פתיחת חקירת מצ"ח לבדיקת נסיבות מותו של פעוט בח'אן יונס, טוען המשיב כי מאחר שהוחלט לפתוח בחקירה, העתירה מתייתרת. בעניין הסעד הנוסף שהתבקש בעתירה - להורות על מתן הנחיות ברורות לפתיחת חקירה תוך זמן קצר לאחר האירוע - מסכים המשיב עם העותרים כי ההחלטה צריכה להתקבל במהירות האפשרית, אך לטענתו הבדיקות הנחוצות לשם קבלת החלטה שכזו אורכות לעיתים זמן ממושך. במקרה דנן, מאשים ...
בג"ץ 1970/05 - אלבדרסאוי ואח' נ' הפרקליט הצבאי הראשי עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  1970/05  |  27.2.2005
עתירה נגד הימנעותו של המשיב מלהורות על פתיחת חקירת מצ"ח לבדיקת נסיבות מותו של פעוט שהיה בן שנה וחמישה חודשים כשנהרג מכדור שפגע בראשו בהיותו על גג ביתו בח'אן יונס. המשיב נמנע מלהורות על פתיחת חקירה כבר שנה ושלושה חודשים, וכך הוא מסכל את האפשרות לחקירה אפקטיבית. המוקד להגנת הפרט טוען כי השתהות כזאת יוצרת אווירה סלחנית כלפי מוות של פלסטינים חפים מפשע, פוגעת באמון הציבור במערכת, פוגעת בזכות הבסיסית...
עדכונים
14.3.2016
פעוט בעזה נהרג ב-2003 מאש חייל ישראלי: 13 שנים נדרשו למדינה להסכים סוף סוף להתיר כניסת האב לישראל כדי להעיד על אסונו בבית המשפט
4.5.2005
בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט לבג"ץ הוחלט לפתוח בחקירת מצ"ח לבדיקת נסיבות מותו של פעוט בח'אן יונס: העתירה הוגשה לאור הימנעות הפרקליט הצבאי הראשי - משך שנה ושלושה חודשים - מלהורות על פתיחה בחקירת מצ"ח לבדיקת נסיבות מותו של פעוט, שנהרג מכדור שחדר לראשו, בהיותו על גג ביתו. כן מבקש המוקד כי הפצ"ר יקבע הנחיות, המחייבות כי ההחלטה על פתיחה בחקירה תתקבל תוך זמן קצר ביותר לאחר האירוע
15.3.2005
תביעה נזיקית בגין הריגתו של נער בח'אן יונס: המוקד להגנת הפרט הגיש תביעה לפיצויים נגד המדינה בגין אירוע בו נורה ונהרג נער בשכונת אלאמל בח'אן יונס, לאחר שניסה להושיט עזרה לפצועים שנפגעו מאש הצבא. לא נפתחה חקירת מצ"ח בגין האירוע
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב