שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
כישלון הרשויות באיתור עציר: המקרה של ו"ע
4884/02 | מסמכים: 2  |  עדכונים: 0 במהלך מבצע "חומת מגן" ואחריו עצר הצבא הישראלי אלפי תושבים פלסטינים. מאחר שהרשויות הישראליות לא פעלו כמתחייב מהן ולא הודיעו למשפחות העצורים מה עלה בגורל יקיריהן, פנו משפחות רבות למוקד להגנת הפרט בבקשה לסיוע באיתור קרוביהן, והמוקד פנה בשְׁמן למרכז השליטה הצבאי (משל"ט), שאמור לספק מידע עדכני בדבר המעצר, סיבתו ומקום החזקת העצור.

ביוני 2002 התקבלה תשובת המשל"ט לאחת מפניות המוקד ובה נמסר כי ארבעה צעירים, שהמוקד ביקש מידע בדבר מעצרם, לא אותרו במתקני הכליאה השונים. בעקבות התשובה הגיש המוקד עתירת הביאס קורפוס דחופה לבג"ץ בדרישה להורות לצבא ליידע את המשפחות על מקום הימצאם של העצורים. בתגובתה לעתירה הודיעה המדינה כי שניים מן הצעירים אכן עצורים במתקנים של השב"ס אך בנוגע לשניים האחרים לא נמצא כל מידע. תשובת הפרקליטות לא הניחה את דעת המוקד, בייחוד בעניינו של ו"י שנעצר בידי כוחות הצבא בתוך ביתו ולעיני משפחתו. בירורים שערך המוקד הניבו מידע חדש לפיו האיש עצור ככל הנראה בכלא אשקלון אך הוא רשום שָׁם בשם משפחה אחר. המוקד העביר את המידע לפרקליטות, אולם גם לאחר בירור נוסף חזרה זו והודיעה כי האיש אינו מוחזק בידי רשויות ישראל, לא בשמו האמיתי ולא בשם משפחה אחר.

כדי לרדת לעומק העניין יצא עורך דין מטעם המוקד לכלא אשקלון, שם פגש את ו"י ואימת את פרטיו. לתדהמתו גילה עורך הדין כי ו"י מוחזק בכלא זה למעלה מחודש וכי מעצרו כבר הוארך פעמיים, וכל אותו זמן חזרה המדינה, גם במסגרת ההתדיינות בבית המשפט, על המידע השגוי לפיו ו"י אינו עצור כלל.

בית המשפט השית על המדינה את תשלום הוצאות המשפט והדגיש בהחלטתו כי "קשיים בירוקרטים, עמם נאלץ להתמודד משל"ט כליאה, אינם טעם מספיק לאי מסירת מידע מיידי אודות מיקום העצור".


בג"ץ 4884/02 - עג'ורי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית החלטה
פסיקה  |  4884/02  |  29.12.2002
החלטת בית המשפט העליון בעניין השתת הוצאות בעתירה דחופה לצו הביאס קורפוס שהגיש המוקד להגנת הפרט, בדרישה שהמדינה תודיע למשפחותיהם של ארבעה עצורים מה עלה בגורלם. בהחלטתו פסק בית המשפט כי על המדינה לשלם 3,000 ₪ כהוצאות המשפט, והדגיש כי "קשיים בירוקרטים, עמם נאלץ להתמודד משל"ט כליאה, אינם טעם מספיק לאי מסירת מידע מיידי אודות מיקום העצור".
בג"ץ 4884/02 - עג'ורי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירת הביאס קורפוס
עתירה לבג"ץ  |  4884/02  |  6.6.2002
עתירה דחופה לצו הביאס קורפוס שהגיש המוקד להגנת הפרט, המורה למדינה להודיע למשפחותיהם של ארבעה עצורים מה עלה בגורלם, היכן הם מוחזקים ומכוח איזה דין. מדובר בצעירים שנעצרו על ידי חיילים בגדה המערבית, ומאז מעצרם נעלמו עקבותיהם. ניסיונותיו של המוקד לאתרם באמצעות מרכז השליטה הצבאי, האמור לספק מידע עדכני על עצורים, עלו בתוהו. בעתירה טוען המוקד כי חובת הרשות העוצרת אדם למסור למשפחתו הודעה, בין טלפונית ו...
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב