שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
לכודים תחת בתים שהרס הצבא במחנה הפליטים ג'נין: המקרה של ט"א
3117/02 | מסמכים: 2  |  עדכונים: 0
בראשית אפריל 2002 פלשו כוחות צבא גדולים למחנה הפליטים שבעיר ג'נין. במהלך המערכה הצבאית, שעיקרה התנהל בלב ריכוזי אוכלוסייה אזרחית, הרסו כוחות הצבא חלק ניכר ממחנה הפליטים, בין השאר באמצעות דחפורים וטילים שנורו ממסוקים. על פי הנוהל הצבאי, לפחות חצי שעה לפני שדחפורים מתחילים לפעול בתוך שטח בנוי יש לקרוא לתושבים במערכת כריזה להתפנות מבתיהם. למרות הפעלת נוהל זה נלכדו בתוך ההריסות במחנה הפליטים ג'נין בני אדם חיים, מהם אזרחים רבים שלא היו מעורבים כלל בלוחמה.

ביום 12.4.2002 דיווח ט"א למוקד להגנת הפרט כי חמישה ימים קודם לכן הרס הצבא את ביתם של קרובי משפחתו הגרים במחנה הפליטים ג'נין. גורלן של סבתו ודודתו, ששהו בבית טרם הריסתו, לא נודע. יום קודם לפנייתו של ט"א נשמעו באזור שבו היה הבית קריאות לעזרה של נשים מתוך ההריסות. המוקד פנה בדחיפות לצבא כדי שיסייע בחילוץ הנשים הלכודות תחת ההריסות, אך רק למחרת נשלח למקום קצין מת"ק ללא הכשרה ומיומנות וללא כל ציוד מקצועי לפינוי הריסות. הקצין דיווח למוקד כי האזור שבו עמד הבית משוטח לחלוטין וכי מדובר בערֵמת חורבות גדולה. המוקד פנה לצבא בדרישה שישלח למקום יחידה המיומנת באיתור לכודים ובחילוצם, אולם רק לאחר התערבותו של חבר הכנסת יוסי שריד התקבלה תשובה מהצבא לפיה יחידת החילוץ תיכנס לכל מקום שבו "יש סברה שיש סימני חיים", בכפוף להבטחת שלום אנשי היחידה. עוד נאמר בתשובת הצבא כי לא ייערך כל חיפוש יזום אחר ניצולים. 

עוד באותו יום עתר המוקד לבג"ץ בדרישה להורות לצבא להפעיל את יחידת החילוץ של פיקוד העורף במטרה לחפש, לאתר ולחלץ כל אדם שנקבר חיים תחת ההריסות במחנה הפליטים ג'נין. בעקבות תשובת המדינה, לפיה יחידת החילוץ כבר פועלת באזור המחנה, נדחתה העתירה. בפסק דינם הדגישו השופטים כי "הדין והמוסר גם יחד מצדיקים הכנסתה של יחידת החילוץ".

סבתו ודודתו של ט"א לא הוצאו בחיים מתחת להריסות.


בג"ץ 3117/02 - המוקד להגנת הפרט נ' שר הביטחון פסק דין
פסיקה  |  3117/02  |  14.4.2002
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להפעיל את יחידת החילוץ המיוחדת של פיקוד העורף לחיפוש, איכון וחילוץ של אנשים שנקברו תחת ההריסות במחנה הפליטים ג'נין. בית המשפט דחה את העתירה, כיוון שהמדינה הודיעה כי יחידת החילוץ נכנסה למחנה הפליטים באותו יום ופועלת לאיכון לכודים. עם זאת הדגישו השופטים כי "הדין והמוסר גם יחד מצדיקים הכנסתה של יחידת החילוץ".
בג"ץ 3117/02 - המוקד להגנת הפרט נ' שר הביטחון עתירה
עתירה לבג"ץ  |  3117/02  |  13.4.2002
עתירת המוקד להגנת הפרט ובקשה לדיון דחוף בדרישה כי שר הביטחון יורה להפעיל את יחידת החילוץ המיוחדת של פיקוד העורף לחיפוש, איכון וחילוץ של אנשים שנקברו תחת ההריסות במחנה הפליטים ג'נין. העתירה הוגשה לאחר שהצבא הרס חלק ניכר מבתי המחנה באמצעות דחפורים וטילים שנורו ממסוקים, ובכך גרם ללכידתם של בני אדם חיים תחת ההריסות. המוקד פנה בדחיפות לצבא, בעקבות מידע שהגיע אליו, ודיווח על קריאות לעזרה מתוך הריסות ...
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב