שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הריסת בית בשל ''צרכים ביטחוניים'': המקרה של מ''א
12307/98 | מסמכים: 2  |  עדכונים: 0 ביום 15.7.1991 הגיעו כוחות צבא לביתה של מ"א בכפר עין קינייה שבאזור רמאללה. למרות היעדרה של מ"א פרצו החיילים לביתה, הורו לצעירים אחדים מן הכפר להוציא מתוכו כמה מן החפצים שהיו בו ומיד אחר כך הרסו אותו כליל, מבלי שהציגו צו הריסה. המוקד להגנת הפרט פנה בשמה של מ"א ליועץ המשפטי הצבאי בדרישה לקבל הסברים והבהרות בדבר הסיבה להריסת הבית. כעבור 14 חודשים העביר הצבא לידי המוקד את צו ההריסה לפיו הבית שימש דרך קבע להשלכת אבנים על כלי רכב ישראליים. עוד קבע הצו כי "בעלי המבנה רשאים [...] לקבל פיצוי כספי בגין ההריסה".

עם קבלת הצו פנה המוקד ליועץ המשפטי בדרישה להורות על מתן פיצויים למ"א עבור ביתה, כמתחייב מן הצו, אולם המשא ומתן הממושך, שלֻווה בסחבת מצד הצבא, הסתיים בלא שהושגה הסכמה בין הצדדים. ביולי 1998 הגיש המוקד בשם מ"א תביעה לפיצויים בשל הריסת ביתה. בתום שנתיים נוספות, רצופות דחיות ודיונים מחוץ לכותלי בית המשפט, הושג הסכם פשרה ובעקבותיו פוצתה מ"א בכ-73,000 ש"ח, וזאת למעלה מתשע שנים לאחר הריסת ביתה.


ת.א 12307/98 - אבו דיאב נ' מדינת ישראל פסק דין
פסיקה / שלום  |  12307/98  |  25.10.2000
הסכם פשרה, שקיבל תוקף של פסק דין, בתביעת נזיקין שהגיש המוקד להגנת הפרט בשמה של פלסטינית מהכפר עין קיניא שכוחות הצבא הרסו את ביתה. הפשרה, בעקבות משא ומתן בין הצדדים מחוץ לכותלי בית המשפט, קובעת כי המדינה תשלם למתלוננת 72,900 ₪ כפיצוי על הריסת ביתה.
ת.א 12307/98 - אבו דיאב נ' מדינת ישראל כתב תביעה
כתב תביעה  |  12307/98  |  12.7.1998
תביעת נזיקין שהגיש המוקד להגנת הפרט בשמה של פלסטינית מהכפר עין קיניא שביתה נהרס בידי כוחות הצבא. המוקד דורש מישראל לפצות את התובעת בסך 140,800 ₪ בגין הריסת ביתה. הצבא הרס את הבית בלי להודיע לתובעת דבר על הוצאת צו ההריסה, בלי לאפשר לה להשמיע את טענותיה, ובלי להותיר לה פנאי לפנות לערכאות. למרות קביעת יועמ"ש הגדה המערבית כי המתלוננת "זכאית לקבל פיצויים בגין הנזק שנגרם לה עקב ההריסה", עד יום הגשת ה...
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב